Vi søger Advisory Board medlemmer til Tech Startups!

I forbindelse med lanceringen af DigitalLead Tech Acceleration søger vi erfarne eksperter inden for virksomhedsledelse, forretningsudvikling og teknisk udvikling, som har lyst til på frivillig og ulønnet basis at give sparring til iværksætterne i DigitalLead Tech Acceleration.

JATAK – Jeg vil gerne være med i et Advisory BoardOm Advisory Board-konceptet

DLTA-teamet hjælper med at matche tre Advisory Board-medlemmer ud fra de behov, som tech startup-teamet har defineret, og de kandidater, som har vist interesse. Der etableres en gensidig aftale om at mødes tre gange af to timer med ca. to måneders mellemrum, dvs. over en periode på 4-5 måneder.

Det er startup-teamets ansvar at udsende mødeindkaldelse og forberede det materiale, som boardet skal drøfte. Første møde fastsættes i tæt dialog med DLTA-teamet, der også giver sparring på dagsorden. En typisk dagsorden vil være:

  • Kort introduktion til hinanden
  • Forventningsafstemning
  • Præsentation af startup business casen og de primære udfordringer og ambitioner
    (materiale udsendes på forhånd)
  • De første input fra Boardet, herunder fastlæggelse af kommende opgaver
  • Datafastlæggelse af de to efterfølgende møder.

Såfremt begge parter ønsker det, kan bilateral kontakt aftales mellem møderne, og på sidste møde afsættes tid til evaluering af hele forløbet, hvor begge parter giver feedback.

Alle mødeaktiviteter tidsregistreres og indgår som medfinansiering til matchmaking, mødefacilitering mv. Startup-teamet har inden første møde godkendt en aftale om, at DLTA og Advisory Boardet fraskriver sig ethvert ansvar for tab, skader eller ulempe, både direkte og indirekte af enhver art, som sparringen måtte medføre.

Læs mere om DLTA