Human data and interface connectivity

Baggrund

I projektet anvender vi brugerrettede metoder som eye-tracking, visualisering og UX for skabe intuitivt letforståelige informationer til medarbejdere i produktionsvirksomheder ved anvendelse af data fra disse felter kombineret med virksomhedernes egne data. 

Formål

Målet er at give virksomhederne værdiskabende viden og indblik, der kan anvendes både ift. træning men også i den daglige drift og medarbejdernes udførelse af deres arbejde. 

Med anvendelse af disse teknologier kan videsuden skabe et kvantespring ift. læring i virksomhederne mhp. at ruste virksomhederne til at tage de rette teknologiske og ledelsesmæssige valg i kritiske situationer.

Målet med indsatsen er at skabe en forbedret Connectivity mellem menneske og data for herved at fremme brugen af data i fremstillingsindustrien, så vi kan øge læring, produktivitet, kvalitet og sikkerhed.

Ligeledes er det målet at etablere grundlaget for et blivende Learning Factory i et partnerskab mellem DTU Compute, ITU og DigitalLead, hvor fokus er på samskabelse med virksomheder for at fremme vækst, forskning og øget samarbejde mellem SMVer og videnssystemet.

Fakta

Projektpartnere:

  • DTU
  • ITU
  • AH Metal Solutions A/S
  • NetHire A/S

Projektet er finansieret af DigitalLead

For mere information

LinkedIn logo Iben Bondegaard Andersen

Iben Bondegaard Andersen

Senior Innovation Manager
+45 20 77 16 37
iba|digitallead.dk