Innovation lunches

DigitalLead afholder løbende innovation lunches, hvor udvalgte virksomhedsledere inviteres på frokost og en snak om mulighederne indenfor et konkret tema eller fagområde. Under frokostmødet diskuteres konkrete emner, virksomhedsudfordringer eller fremtidige DigitalLead-tiltag.

Konceptet innovation lunch består af:

  • Halvanden times frokost for inviterede ledere sammen med repræsentanter fra DigitalLeads ledelse.
  • Emnet, der er givet på forhånd, og som danner baggrund for valget af de inviterede ledere den aktuelle dag.
  • Opfølgningsmail med hovedpointer fra dagen samt information om fremtidige tiltag, der eksempelvis kan medvirke til at løse de udfordringer, der er blevet diskuteret på mødet.

Til disse frokoster involverer vi medlemsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner, som passer til de konkrete udfordringer og emner. Dette giver medlemmerne mulighed for at byde ind med deres erfaringer indenfor muligheder og udfordringer, der opstår i arbejdet med et givent emne, så vi i endnu højere grad kan skræddersy vores aktiviteter og indsatsområder til at imødegå vores medlemmers behov.

Det får du ud af at deltage

  • Større professionelt netværk
  • Kontakt til nye kunder og samarbejdspartnere
  • Indflydelse på DigitalLeads aktiviteter og indsatsområder
  • Erfaringsudveksling om aktuelt emne
  • Større synlighed

For mere information

LinkedIn logo
Iben Bondegaard Andersen

Iben Bondegaard Andersen

Senior Innovation Manager - Teamlead Digital Resilience
+45 20 77 16 37
iba|digitallead.dk