Fagligt fundament

DigitalLead er din indgang til hele økosystemet inden for fremtidens teknologier med afsæt i fire banebrydende faglige fokusområder kombineret med fire tværgående temaer.

En holistisk tilgang til teknologi

I DigitalLead kombinerer vi teknologi med en holistisk tilgang til succesfuld udvikling af innovative digitale løsninger med fokus på forretningsmodeller & -processer, grøn IT, bæredygtighed & FN’s verdensmål, etik, tillid & transparens samt mennesker & teknologi. Disse temaer indgår i alle vores faglige aktiviteter, så vi sikrer relevans, værdiskabelse og samfundsimpact i den digitale udvikling i Danmark.

DigitalLeads faglige fokusområder og tværgående temaer: