Fagligt fundament

DigitalLead er din indgang til hele økosystemet inden for fremtidens teknologier med afsæt i indsatsområderne Digital & Green og Digital Resilience.

Digital & Green og Digital Resilience

Digital & Green er der, hvor vi fokuserer på digitale nøgleområder og potentialer inden for grøn omstilling og bæredygtighed. 

For selvom IT og digitalisering ofte nævnes som en af de store syndere i klimakrisen, er det i høj grad også der, vi finder løsninger på mange af verdens klimaproblemer. Derfor er det selvsagt også et område med et stort, internationalt potentiale for danske virksomheder.

Her arbejder vi især med de teknologier indenfor grøn omstilling, hvor vi blandt medlemmer og interessenter oplever en stor efterspørgsel på digitale kompetencer. Disse områder er: digital sektorkobling, smart city-teknologi, cirkulær økonomi og data science.

Digital Resilience drejer sig om kompetencer og teknologier, som virksomheder kan bruge til at blive modstandsdygtige og agile i en hastigt omskiftelig virksomhed. Særligt de senere år har vist, hvor vigtigt det er, at virksomheder forbereder sig, så de kan blive stående eller ligefrem vokse, når udefrakommende forandringer rammer. 

Indenfor Digital Resilience er vores medlemmer og det digitale økosystem særligt optagede af connectivity, GovTech, Industri 4.0 / servitization og cybersikkerhed.

Derudover er der desuden tre tværgående temaer, som vi altid har for øje i vores arbejde med at øge innovationskraften blandt vores medlemsvirksomheder, samarbejdspartnere og videnspartnere. Det er Internationalisering, forretningsudvikling og etik.

Læs mere om vores fokusområder i DigitalLeads strategi 2022-2024

DigitalLeads faglige fokusområder: