Hvad er en klynge?

En klynge er en gruppe af virksomheder med et erhvervs- og/eller teknologi-fællesskab, som arbejder med andre virksomheder, offentlige organisationer, videninstitutioner, brancheorganisationer, finansielle aktører m.fl. om at skabe udvikling og innovation og for at accelerere vækst og værdiskabelse. Samarbejdet er endvidere motiveret af, at det giver konkurrencemæssige fordele, som den enkelte virksomhed ikke kan opnå alene.

Kilde: Cluster Excellence Denmark, marts 2019

Hvad er udbyttet ved at være medlem af en klynge?

Det seneste performanceregnskab lavet af Cluster Excellence Denmark viste følgende resultater af virksomheders deltagelse i klyngeaktiviteter:

I løbet af 2018 deltog 18.058 virksomheder i de 38 væsentligste danske klyngers og innovationsnetværks aktiviteter, og ifølge klyngernes egne opgørelser har det bl.a. ført til, at:

6.868 virksomheder, heraf 4.843 med færre end 50 medarbejdere, fik tilført nye kompetencer og værktøjer, som markant forbedrer innovationsevnen.

5.296 virksomheder, heraf 3.941 med færre end 50 medarbejdere, udviklede nye ideer som senere kan blive omsat til nye produkter, ydelser eller processer.

2.689 virksomheder, heraf 1.998 med færre end 50 medarbejdere, udviklede nye produkter, ydelser eller processer som følge af deres deltagelse i en klynge.

> Se flere resultater på Cluster Excellence Denmarks hjemmeside