Govtech Market Insights i Spanien (Virtuelt)

DigitalLead og The Trade Council i Spanien inviterer dig til at lære om de interessante muligheder, som den spanske GovTech sektor byder på.

GovTech sektoren i Spanien oplever betydelig vækst, drevet af en forpligtelse til at forbedre de digitale og af offentlige tjenester. Digitale investeringer i Spaniens offentlige sektor når 10,2 milliarder euro inden 2026 og skaber en bred vifte af muligheder for danske virksomheder.

Webinaret vil give dig mulighed for at:

 • Forstå markedspotentialet for den offentlige spanske IT-sektors størrelse og dens undersektorer.
 • Opdage regioner i Spanien med potentiale for din virksomhed.
 • Forstå de digitale prioriteter for den spanske regering og de teknologier, der er i høj efterspørgsel. Der er lavet en større analyserapport, hvor 3 særlige fokusområder er udvalgt.
 • Blive bekendt med de største aktører i den spanske IT-branche og få værdifulde indsigter i det konkurrencemæssige landskab og potentielle samarbejdspartnere.
 • Lære de grundlæggende principper for kontraktindgåelse med spanske kunder, herunder de forskellige niveauer, hvor disse engagementer finder sted.
 • Få forslag til næste skridt for at udnytte disse store muligheder og maksimere jeres resultater.

DigitalLead og The Trade Council I Spanien har sammen ramme sat et forløb med det formål at hjælpe danske virksomheder inden for GovTech til at lykkedes. Derfor at har der været fokus på at finde de særlige områder, hvor de danske virksomheder er oplagte som leverandører. Dertil et fokus på at skabe rammerne for et godt leverancekonsortium. 

Medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen


Se den officielle invitation herunder:

Invitation to webinar

Digital Lead & the Trade Council in Spain invite you to learn about the remarkable opportunities Spain’s GovTech sector is offering.

Spain's GovTech sector is experiencing significant growth, driven by a very strong commitment to digital transformation and the improvement of public services. Digital investments in Spain’s public sector reaches an impressive 10.2 billion Euros by 2026 creating a wealth of opportunities for Danish firms.

Examples of growth sectors and opportunities for Danish companies?

 • Immersive, digital experiences: the creation of seamless, end-to-end service journeys for citizens and businesses.
 • Data-driven public sector: Use of data to inform about policy decisions, to personalize services, and to improve operational efficiency. Effective data management, sharing, and collaboration between the public and private sectors.
 • Intelligent automation and collaboration: Empowering public employees through intelligent process automation and fostering collaboration between agencies. Prioritizing productivity and engagement for civil service executives.


This webinar will enable you to:

 • Understand the market potential of the public Spanish IT sector size and its subsectors.
 • Discover the regions within Spain that present promising prospects for your business.
 • Understand the digital priorities of the Spanish government and the technologies in high demand.
 • Familiarize yourself with the major players in the Spanish IT industry, gaining valuable insights into the competitive landscape and potential partners.
 • Learn the basics of contracting with Spanish customers, including the varying levels at which these engagements take place, equipping you with the knowledge and strategies needed to navigate procurement processes effectively.
 • Suggestion for next step to take in order to capitalize on these great opportunities and maximize your business outcome.

WEBINAR AGENDA

13:00 Welcome and presentations - by Sidsel Skovborg, Senior Innovation Manager, Digital Lead

13:05 Introduction of Trade Council in Spain - by Inés de Saralegui, Senior Tech & Digitisation Adviser, Trade Council

13:10 Market Analysis on GovTech Opportunities in Spain - by José Antonio Cano, Research Director, IDC Research Spain

13:40 Danish Case: How to do Business in Spain - by Queue-IT ApS

13:55 Wrap-up & Take aways - by Inés de Saralegui, Senior Tech & Digitisation Adviser, Trade Council

14:00 Q&As - by Sidsel Skovborg, Senior Innovation Manager, Digital Lead

14:10 Thank-yous and Next steps - by Inés de Saralegui, Senior Tech & Digitisation Adviser, Trade Council

Del på LinkedIn
30. august 2023
Kl. 13:00 - 14:15

Priser

Medlem
Gratis
Ikke-medlem
Gratis
Alle priser er DKK og ekskl. moms
Ajmir Safi
+45 21 65 36 61
ajs|digitallead.dk
Sidsel Skovborg
+45 30 76 71 13
sis|digitallead.dk
Online
Tilmeldingsfristen er desværre overskredet. Kontakt DigitalLead for tilmelding.

Tilmeldingsfrist

30. august 2023 kl. 00:00

Sprog

Engelsk

Arrangører

 • DigitalLead
 • Udenrigsministeriet
DigitalLead
Udenrigsministeriet