Bestyrelse

Formand:

Brian Busk, Director of Strategy, Business Development and IT, Nobia

Næstformand:

Jens Christian Godskesen, prorektor, ITU

Medlemmer:

Anders Goul Nielsen, Senior Vice President, Systematic

Christian Binggeli-Winter, Vice President, KMD

Claus Falk, Vice Chairman, DanPhone

Henrik Pedersen, dekan, AAU

Jakob Norgaard Mortensen, CEO, Venue Manager

Jane Rygaard, Head of Dedicated Wireless Networks & Edge Cloud, Nokia

Jørgen Andersen, direktør, AI-House/Bagger Sørensen Invest

Kaj Grønbæk, institutleder, AU

Lars Toftgaard, Executive Partner, IBM

Morten Lindblad, CEO, Nordic Data Group

Niels Husted Kjær, CEO, Alexandra Instituttet

Palle Svendsen, adm. direktør, Delfi Technologies

Per Brockhoff, institutdirektør, DTU

Suppleant:

Kasper Hallenborg, institutleder, SDU

Susie Ruff, CEO, Ruff & CO

Lokale styregrupper

DigitalLead har desuden lokale styregrupper i Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og København. For mere information,  kontakt:

Vedr. Nordjylland: Birgit Nøhr, bpn@digitallead.dk

Vedr. Midtjylland: Anne-Mette Overdahl Kuijpers, aok@digitallead.dk

Vedr. Syddanmark: Michaela Andersen, ma@digitallead.dk

Vedr. København: Jens Nedergaard, jn@digitallead.dk