Bestyrelse

Formand:

Jane Rygaard, Head of Dedicated Wireless Networks & Edge Cloud, Nokia

Næstformand:

Jens Christian Godskesen, prorektor, ITU

Medlemmer:

Anders Goul Nielsen, Senior Vice President, Systematic

Brian Busk, Director of Strategy, Business Development and IT, Nobia

Christian Binggeli-Winter, Vice President, KMD

Claus Falk, Vice Chairman, DanPhone

Jakob Norgaard Mortensen, CEO, Venue Manager

Jørgen Andersen, direktør, AI-House/Bagger Sørensen Invest

Kaj Grønbæk, institutleder, AU
Kasper Hallenborg
, Institutleder, Syddansk Universitet

Lars Toftgaard, Executive Partner, IBM

Morten Lindblad, CEO, Nordic Data Group

Niels Husted Kjær, CEO, Alexandra Instituttet

Palle Svendsen, adm. direktør, Delfi Technologies

Per Brockhoff, institutdirektør, DTU
Søren B Sørensen
, VP IoT, Data & Services Innovation, FORCE Technology

Suppleanter:

Jakob Grue Simonsen, Institutleder, Datalogi, Københavns Universitetet

Karsten Dehler, Director, Stibo Accelerator


Lokale styregrupper

DigitalLead har desuden lokale styregrupper i Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og København. For mere information,  kontakt:

Vedr. Nordjylland: Birgit Nøhr, bpn@digitallead.dk

Vedr. Midtjylland: Anne-Mette Overdahl Kuijpers, aok@digitallead.dk

Vedr. Syddanmark: Lars Mathiesen, lm@digitallead.dk

Vedr. København: Jens Nedergaard, jn@digitallead.dk