HANDELSBETINGELSER FOR TILMELDING TIL EVENTS

TILMELDING

Tilmelding til DigitalLeads events kan ske ved at udfylde tilmeldingsformularen her på denne hjemmeside, via e-mailadresse eller telefonnummer angivet i eventbeskrivelsen. Bemærk at alle kurser har et begrænset deltagerantal. Tilmelding sker efter "først til mølle"-princippet, og i tilfælde af overtegning henvises til næste dato for samme eller
lignende kursus. Eventuel tilmeldingsfrist fremgår af eventbeskrivelsen.

BEKRÆFTELSE

Ved tilmelding til et event fremsendes automatisk bekræftelse via e-mail, og tilmelding er bindende for DigitalLead på tidspunkt for modtagelsen af bekræftelsen.


AFMELDING

Tilmelding er bindende. Afmelding skal foretages via kontaktformular på hjemmesiden, mail eller telefon til eventets kontaktperson (fremgår af eventbeskrivelsen). Ved afmelding senere end fristen angivet på eventbeskrivelsen gives allerede indbetalt tilmeldingsgebyr ikke retur, og i tilfælde af, at betaling endnu ikke er foretaget, vil tilmeldingsgebyret blive afkrævet. I de fleste tilfælde tilskrives et no-show-gebyr ved for sen afmelding. Afmeldingsfrist samt no-show-gebyr for det enkelte event fremgår af eventsiden på hjemmesiden, og der gøres desuden opmærksom på gebyret i
bekræftelsesmailen ved tilmelding.

TILMEDINGSBEGYBER (ENTREPRISER)

Tilmeldingsgebyr fremgår af eventbeskrivelsen og inkluderer, med mindre andet er særskilt aftalt, kun det i eventbeskrivelsen anførte. Forplejning er kun inkluderet, hvis det er anført i eventbeskrivelsen.


BETALING

Betaling af tilmeldingsgebyr sker online i forbindelse med udfyldelse af tilmeldingsformularen. Såfremt eventbeskrivelsen angiver alternative eller andre betalingsmåder, vil sådanne alternativt eller tillige kunne benyttes. Deltagelse i events er først garanteret ved betaling, og tilmeldingen bortfalder i tilfælde af manglende
betaling.

DigitalLead anvender Nets til håndtering af alle online betalinger, og du kan benytte Dankort, Mastercard, VISA, JCB, UnionPay samt Diners/Discover.

Når vi har modtaget din tilmelding til et event, der er underlagt betaling, vil du modtage en bekræftelse på den e-mailadresse, du oplyste ved bestillingen (Er din virksomhed medlem af DigitalLead, vil ordrebekræftelsen blive fremsendt på den angivne fakturerings-e-mailadresse). E-mailen indeholder bl.a. ordredatoen og et ordrenummer, som du kan bruge som reference over for DigitalLead.

Vælger du at betale online med betalingskort, vil beløbet straks blive trukket på kreditkortet, og din e-mail med bekræftelsen indeholder også kvittering for betalingen med et  transaktionsnummer.

DigitalLeads betalingsprocedurer er vurderet og godkendt til at kunne håndtere og modtage betalingskort. På hjemmesiden anvendes SSL-kryptering (Bambora/ePay) af de data, der sendes over nettet. Transaktionerne håndteres via Nets betalingssystem. For at maksimere betalingssikkerheden på digitallead.dk benytter vi Verified by Visa
samt MasterCard SecureCode. DigitalLead gemmer ikke dine kort -og kontooplysninger.

OVERDRAGELSE AF BILLET

Skulle der opstå forhindringer for deltagelse i events, kan pladsen overdrages til en kollega, hvis afmeldingsbetingelserne er overholdt. Overdrages en plads til en kollega, skal der straks gives meddelelse herom, og nye deltageroplysninger skal samtidig oplyses.

Såfremt afmeldingsfristen er overskredet, tilskrives et no-show-gebyr (beløb fremgår af eventsiden samt i afmeldingsprocessen).

FORTRYDELSESRET VED SALG TIL FORBRUGERE

Hvis du er en forbruger, og aftalen er indgået som fjernsalg eller uden for fast forretningssted, jf. forbrugeraftalelovens definitioner herom, har du ret til at fortryde købet uden begrundelse, forudsat at det event, du har tilmeldt dig, endnu ikke er gennemført, og afmeldingsfristen ikke er overskredet. Når først eventet er endeligt gennemført, eller afmeldingsfristen er overskredet, har du mistet din fortrydelsesret, uanset at fortrydelsesfristen endnu ikke er udløbet.

Såfremt du ønsker at udøve din fortrydelsesret, skal du senest 14 dage efter modtagelse af ordrebekræftelse give meddelelse herom til DigitalLead. Du kan vælge at benytte den standardfortrydelsesformular, der er vedlagt handelsbetingelserne som bilag 1, men det er ikke obligatorisk. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender 
din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Hvis du vælger at udøve din fortrydelsesret, refunderer DigitalLead alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af købers eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som sælgerfirmaet tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor DigitalLead har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.

Hvis levering af tjenesteydelser (dvs. afholdelse af pågældende event) påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal du betale os et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerede DigitalLead om din udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.

Erhvervsdrivende er ikke omfattet af en tilsvarende fortrydelsesret.

FORBEHOLD

DigitalLead forbeholder sig ret til at ændre tidspunkt og sted for et event samt ret til at aflyse eventet, såfremt deltagerantallet er mindre end forudsat. Desuden tager vi forbehold for eventuelle trykfejl, prisændringer og forhold uden for vores kontrol.


OPLYSNINGER OM DIGITALLEAD

Denne hjemmeside udbydes af:

DigitalLead

Åbogade 15

8200 Århus N
aarhus@digitallead.dk
Tlf.: 22 76 44 21
CVR.nr. 41 35 30 90
Nogle af de events der findes på hjemmesiden udbydes af andre end DigitalLead. Det fremgår af de enkelte eventbeskrivelser.

PERSONDATA

Når du tilmelder dig til events på hjemmesiden, afgiver du personoplysninger til DigitalLead. DigitalLead behandler disse oplysninger om dig i forbindelse med tilmeldingen og afviklingen af eventet.

Læs mere i vores privatlivspolitik