Priser og vilkår

Medlemsvilkår

Som medlem i DigitalLead optages:

a) Virksomheder

b) Faglige organisationer, interesseorganisationer og andre idebestemte foreninger

c) Vidensinstitutioner, herunder uddannelses- og forskningsinstitutioner samt GTS-institutter

d) Offentlige institutioner, kommuner, regioner og forvaltninger

Medlemskabet giver alle virksomhedens/organisationens medarbejdere adgang til vores medlemsfordele gratis eller til reduceret pris.

Kontingentet opkræves årligt og er afhængig af antal ansatte i virksomheden/organisationen (priser er ekskl. moms). 

Ved indmeldelse efter 30. juni faktureres 50% af medlemsgebyret for medlemskab i indeværende år.

Se vedtægter for DigitalLead     

Udmeldelse skal finde sted skriftligt til foreningens sekretariat på membership@digitallead.dk og kan kun ske til udgangen af et kalenderår med et skriftligt varsel på mindst 30 dage.

Kontingentsatser

Fra 1. juli er medlemsgebyret for resten af året 50% af prisen anført nedenfor.

Private virksomheder

0-1 ansatteDKK 1.250
2-5 ansatteDKK 2.500
6-10 ansatteDKK 3.500
11-20 ansatteDKK 5.500
21-49 ansatteDKK 8.000
50-99 ansatteDKK 10.000
100-199 ansatteDKK 15.000
200-499 ansatteDKK 25.000
500-999 ansatteDKK 35.000
> 1000 ansatteDKK 45.000

Afdelinger

< 100 ansatteDKK 10.000
> 100 ansatteDKK 20.000

Foreninger

< 200 medlemmerDKK 10.000
> 200 medlemmerDKK 20.000

Offentlige virksomheder/organisationer

Universiteter DKK 35.000
GTS-institutterDKK 15.000
Andre
uddannelsesinstitutioner
DKK 10.000
Kommuner
(<100.000 indbyggere)
DKK 15.000
Kommuner
(>100.000 indbyggere)
DKK 25.000
RegionerDKK 25.000
Anden offentlig institution (herunder styrelser, erhvervshuse, m.m.)DKK 10.000

Jens Myrup Pedersen

Jens Myrup Pedersen

Lektor, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet
Som forsker er samarbejdet med virksomheder rigtigt vigtigt: De sikrer, at den forskning vi laver er relevant for virksomhederne, og at de løsninger vi udvikler kommer i spil og rent faktisk gør en forskel.

DigitalLead er rigtigt gode til at matche vores interesser med virksomhedernes: F.eks. har vi lavet flere arrangementer om cybersikkerhed, og hver gang er der efterfølgende igangsat konkrete samarbejder, som ellers ikke ville være sket.
Signe Skelgaard

Signe Skelgaard

Senior User Experience Designer, Duckwise
Vi skaber løbende et større netværk i forskellige brancher gennem de arrangementer, vi deltager i hos DigitalLead. De har et stort udbud af forskellige arrangementer, på forskellige niveauer, for forskellige målgrupper. Yderligere er DigitalLead altid behjælpelige ift. at bygge bro mellem de aktiviteter, som sker på universitetet og i erhvervslivet, hvilket jeg ser som værdiskabende for begge parter. Kort sagt: Hvis man ønsker at være en aktiv og synlig del af IT-erhvervet i Danmark, er DigitalLead et godt sted.