Priser og vilkår

Kontigentsatser

Som medlem i DigitalLead optages private virksomheder, stat, amt, kommuner, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer m.v., der har aktiviteter i Danmark.

Kontingentet opkræves årligt og er afhængig af antal ansatte i virksomheden/organisationen (priser er ekskl. moms).

Repræsenterer du en offentlig virksomhed/organisation, kontakt da Member Relation Manager Jens Nedergaard, jn@digitallead.dk, for kontingentsats. 

Se vedtægter for DigitalLead

0-1 ansatteDKK 1.250
2-5 ansatteDKK 2.500
6-10 ansatteDKK 3.500
11-20 ansatteDKK 5.500
21-49 ansatteDKK 8.000
50-99 ansatteDKK 10.000
100-199 ansatteDKK 15.000
200-499 ansatteDKK 20.000
500-999 ansatteDKK 25.000
> 1000 ansatteDKK 30.000

Jens Myrup Pedersen

Jens Myrup Pedersen

Lektor, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet
Som forsker er samarbejdet med virksomheder rigtigt vigtigt: De sikrer, at den forskning vi laver er relevant for virksomhederne, og at de løsninger vi udvikler kommer i spil og rent faktisk gør en forskel.

DigitalLead er rigtigt gode til at matche vores interesser med virksomhedernes: F.eks. har vi lavet flere arrangementer om cybersikkerhed, og hver gang er der efterfølgende igangsat konkrete samarbejder, som ellers ikke ville være sket.
Signe Skelgaard

Signe Skelgaard

Senior User Experience Designer, Duckwise
"Vi skaber løbende et større netværk i forskellige brancher gennem de arrangementer. vi deltager i hos DigitalLead. De har et stort udbud af forskellige arrangementer, på forskellige niveauer, for forskellige målgrupper. Yderligere er DigitalLead altid behjælpelige ift. at bygge bro mellem de aktiviteter, som sker på universitetet og i erhvervslivet, hvilket jeg ser som værdiskabende for begge parter. Kort sagt: Hvis man ønsker at være en aktiv og synlig del af IT-erhvervet i Danmark, er DigitalLead et godt sted.”