Medlemsudtalelser

Hør, hvad udvalgte medlemmer har fået ud af deres medlemskab.

Andreas Berre Eriksen, CEO, Ambolt

Hør CEO Andreas Berre Eriksen fra Ambolt fortælle om virksomhedens udbytte af deres medlemskab af DigitalLead - bl.a. hvordan de udnytter medlemskabet til at få ny viden, der anvendes i virksomhedens produkter og processer, og hvordan de har fået mulighed for at være medarrangør på workshoprækken Digital Hands-On. 

Jane Rygaard

Jane Rygaard

Head of Dedicated Wireless Networks Product Management, Nokia
Samarbejde og innovation på tværs af forskningsinstitutioner og virksomheder er nødvendigt for at kunne blive ved med at være på forkant med udviklingen. Klynger med private/ offentlige partnerskaber, som DigitalLead, giver os en værdifuld platform for udvikling af innovative koncepter og udveksling af industrierfaringer.
Rasmus Lund Jensen

Rasmus Lund Jensen

Lektor, BUILD, Aalborg Universitet
DigitalLead giver adgang til et stærkt netværk af virksomheder og er en uvurderlig hjælp ved organisering af projektkonsortier og ved udformning af forskningsansøgninger.

Samarbejde mellem virksomheder og universitet er en vigtig forudsætning for udvikling og jobskabelse i Danmark, og der er DigitalLead et rigtig stærkt bindeled.

Klaus Mogensen, CEO, Adjust Digital

Hør iværksætter, CEO Klaus Mogensen fortælle, hvilket udbytte, de får af deres mangeårige medlemskab, og hvordan de bruger medlemskabet i praksis i hverdagen i virksomheden. 

Christian Broberg

Christian Broberg

CEO, Senti IoT
En IT-klynge som DigitalLead er utroligt værdifuld for sammenhængskraften mellem både de små og større IT-aktører i Danmark. Ud over de mange brugbare og videnskabende arrangementer etableres der også nye netværk og partnerskaber mellem medlemmerne.
Hans Henrik Groth

Hans Henrik Groth

CEO, CrossWorkers
Jeg deltager i DigitalLeads netværksgruppe for adm. direktører i København, som netop er startet op. Jeg deltager, fordi jeg mener, at de nationale klynger vil få en endnu større betydning som innovations- og samlingsplatform fremover. Desuden søger jeg efter et sted, hvor der er confidentiality og tryghed - et sted, hvor vi som deltagere kan sparre med ligesindede og udfordre os selv og hinanden. DigitalLead har fat i noget af det rigtige med disse netværk, som er målrettede og drevet professionelt - og jeg ser frem til at flytte både mig selv og min virksomhed via deltagelsen i netværket.

Michael Gram, CEO, MapsPeople

Hør CEO for MapsPeople, Michael Gram, fortælle om virksomhedens mangeårige medlemskab af DigitalLead og derfør BrainsBusiness - bl.a. hvordan virksomheden har deltaget i faglige netværksgrupper, og hvordan fælles afholdelse af det store årlige arrangement Google I/O Extended har været en stor succes. 

Jens Myrup Pedersen

Jens Myrup Pedersen

Lektor, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet
Som forsker er samarbejdet med virksomheder rigtigt vigtigt: De sikrer, at den forskning vi laver er relevant for virksomhederne, og at de løsninger vi udvikler kommer i spil og rent faktisk gør en forskel.

DigitalLead er rigtigt gode til at matche vores interesser med virksomhedernes: F.eks. har vi lavet flere arrangementer om cybersikkerhed, og hver gang er der efterfølgende igangsat konkrete samarbejder, som ellers ikke ville være sket.
Signe Skelgaard

Signe Skelgaard

Senior User Experience Designer, Duckwise
Vi skaber løbende et større netværk i forskellige brancher gennem de arrangementer, vi deltager i hos DigitalLead. De har et stort udbud af forskellige arrangementer, på forskellige niveauer, for forskellige målgrupper. Yderligere er DigitalLead altid behjælpelige ift. at bygge bro mellem de aktiviteter, som sker på universitetet og i erhvervslivet, hvilket jeg ser som værdiskabende for begge parter. Kort sagt: Hvis man ønsker at være en aktiv og synlig del af IT-erhvervet i Danmark, er DigitalLead et godt sted.