Nationale Koordinationscenter for Cybersikkerhed (NCC)

DigitalLead er operatør for det danske Nationale Koordinationscenter for Cybersikkerhed (NCC)


Formålet med NCC er at styrke den danske cybersikkerhedssektor, forøge det danske hjemtag af cybersikkerhedsmidler fra EU samt støtte udvikling og anvendelse af innovative cybersikkerhedsløsninger.

Læs mere om NCC