DigitalLead er operatør for det danske Nationale Koordinationscenter for Cybersikkerhed (NCC)


Formålet med NCC er at styrke den danske cybersikkerhedssektor, forøge det danske hjemtag af cybersikkerhedsmidler fra EU samt støtte udvikling og anvendelse af innovative cybersikkerhedsløsninger.

For at styrke den danske cybersikkerhedssektor, arbejder NCC på at opbygge et omfattende netværk af cybersikkerhedsaktører. Formålet med netværket er at fremme videndeling og matchmaking inden for branchen samt at dele oplysninger om relevante EU-programmer og tilgængelige tilskudspuljer.

Læs mere her


Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Union, Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.