Cookie- og privatlivspolitik

COOKIEPOLITIK HOS DIGITALLEAD

Introduktion

Denne hjemmeside bruger cookies, og i den forbindelse indsamles også personoplysninger. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.

Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

I de nedenstående afsnit har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål, og hvilke tredjeparter der har adgang til dem. Herudover kan der henvises til vores privatlivspolitik.


Cookies

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjepartstjenester, der vises på vores sider. Nærmere oplysning om hvilke tredjeparter der sætter cookies, varigheden samt formålet hermed, fremgår af cookiedeklaration, som findes samme sted, hvor du er blevet spurgt om samtykke til brugen af cookies.

Det er muligt for dig at slette eller blokere for cookies. Det kan du gøre ved at følge denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du følger vejledningen og sletter eller blokerer cookies, vil de annoncer, du ser på nettet, kun blive mindre relevante for dig, mens de vil optræde hyppigere. Du kan samtidig også risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, som du ikke kan få adgang til.

Du kan se, hvilke cookies der anvendes, på oversigten her

Generelt

Når du benytter vores website, så indsamler og behandler vi en række af sådanne informationer vha. cookies.

Vi indsamler og behandler typisk følgende slags oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. I videst muligt omfang tilstræbes det, at de indsamlede data anonymiseres, således, at der alene indsamles oplysninger med henblik på at forbedre hjemmesidens funktionalitet, brugeroplevelsen o.l. 


Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.


Formål

Der bruges cookies på hjemmesiden www.digitallead.dk med det formål at forbedre din brugeroplevelse.

Der bruges følgende typer af cookies (se desuden oversigten ovenfor):

 • Måling af brugeradfærd, så vi kan forbedre hjemmesiden (Tredjepartscookie)
 • Optimering af brugeroplevelsen på websitet (Førstepartscookies og Session-cookies)


Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke links du klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang oplysningerne er kendt, og såfremt vi benytter os af tredjeparter. Oplysningerne bliver anvendt til målrettet annoncering.

Vi benytter derudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vegne af os og må ikke anvende dem til egne formål.Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.m. vil kun ske, hvis du selv giver samtykke til det. Vi anvender som udgangspunkt kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande.

PRIVATLIVSPOLITIK HOS DIGITALLEAD

DigitalLead ("DigitalLead" "vi" eller "os") behandler personoplysninger om hjemmesidebesøgende, medlemmer og deltagere i events m.v. ("kunden", "dig" eller "du") i overensstemmelse med principperne og kravene i databeskyttelsesforordningen ("GDPR) og databeskyttelsesloven.

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.digitallead.dk er DigitalLead.

Formålet med denne privatlivspolitik er at fortælle om DigitalLeads konkrete behandling af personoplysninger, og om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen.

Hvis du har spørgsmål til privatlivspolitikken, eller ønsker at udøve dine individuelle rettigheder beskrevet nedenfor, kan du kontakte DigitalLead via nedenstående kontaktoplysninger:

DigitalLead

Åbogade 15

8200 Aarhus N

Telefon: +45 22 76 44 21

E-mail: aarhus@digitallead.dk


Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at modtage en ydelse fra os (fx deltagelse i et event), har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre din tilmelding og for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi behandler i den forbindelse almindelige personoplysninger som f.eks.:

  • Dit navn
  • Din titel og arbejdsplads
  • En e-mailadresse
  • Et telefonnummer
  • Oplysning om din relation og tilknytning til DigitalLead, herunder hvilke services du modtager fra DigitalLead, hvilke aktiviteter/projekter/grupper/netværk du er tilknyttet samt hvilke arrangementer du har været til.
  • Hvilken dialog og korrespondance, du har haft med DigitalLead, f.eks. i form af breve, telefonnotater, fysiske dialoger og e-mail korrespondancer.
  • Betalingsoplysninger samt hvilke betalinger, du har foretaget til DigitalLead, f.eks. i forbindelse med et arrangement.
  • Almindelige situationsbilleder eller videooptagelser, hvor du indgår, hvis du f.eks. deltager i et arrangement.
  • Oplysninger om din IP-adresse, browsertype, hvilke sider du besøger, og hvordan du generelt bruger DigitalLead’s hjemmeside, når du besøger den.

Vi indsamler og behandler kun persondata i de tilfælde, hvor dette er nødvendigt og relevant for at opfylde formålet med databehandlingen, som nærmere beskrevet nedenfor.

Personoplysninger indhentes, når du:

 • Besøger vores hjemmeside
 • Tilmelder dig et event
 • Udfylder en indmeldelsesformular for din virksomhed
 • Udfylder en interessetilkendegivelse
 • Udfylder en evaluering eller survey (hvis du vælger at udfylder personoplysninger undervejs)
 • Indgår i dialog med os om jeres medlemskab eller din deltagelse i events eller andre aktiviteter hos os.


Formål, behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at etablere, vedligeholde og afslutte en relation til dig, hvilket navnlig har til formål at:

 • Håndtere din eventtilmelding, nyhedsbrevstilmelding, interessetilkendegivelse eller oprettelse af medlemskab.
 • Levere DigitalLeads ydelser.
 • Markedsføre DigitalLead samt dets ydelser.
 • Sikre betaling for evt. bestilte ydelser.
 • Udføre effektmåling af klyngeaktiviteter under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet samt, styrelsernes udpegede uafhængige evaluatorer. Læs om Uddannelses- og Forskningsstyrelsens behandling af personoplysninger her: Info om behandling af klyngedata (ufm.dk)

Behandlingen er derfor baseret på, at denne er nødvendig:

 • af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt (GDPR art. 6, stk. 1, litra a); samt
 • for at vi kan forfølge vores legitime interesse i at (i) kunne håndtere og tilrettelægge events m.v. på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde, og (ii) forbedre vores hjemmeside for brugere samt medlemmer (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).


Tidsrum for opbevaring

Personoplysninger opbevares som udgangspunkt i op til 5 år efter seneste kontakttidspunkt, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet i medfør af gældende lovgivning, eller af hensyn til igangværende eller potentielle krav og tvister. Kræver bogføringsloven o.l., at der opbevares personoplysninger, slettes disse 5 år efter udløbet af det relevante regnskabsår.

Opbevaringsperioden afhænger dog i alle tilfælde af oplysningernes karakter og baggrunden for opbevaringen, og derfor kan det i visse tilfælde være nødvendigt at opbevare dine oplysninger i længere tid end 5 år, af hensyn til opfyldelse af formålet med databehandlingen.

Vi opbevarer dog udelukkende dine oplysninger i det tidsrum, som er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige eller relevante til opfyldelse af formålet, eller det er pålagt os at opbevare dem iht. gældende lovgivning.


Andre modtagere af personoplysninger

I forbindelse med deltagelse i aktiviteter/projekter, vil dine deltageroplysninger blive delt for at leve op til eventuelle projektvilkår, såfremt at aktiviteten er udført sammen med andre organisationer.


Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

I visse tilfælde er det dog nødvendigt at videregive data til tredjeparter, f.eks. af hensyn til vores hjemmesides funktionalitet. Dette omfatter, bl.a. vores hostingleverandør, ITIDE A/S, CVR-nr. 26255244, Åbogade 15, 8200 Aarhus N. 

Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i ITIDE's datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Se herudover om deling af oplysninger med tredjemand i forbindelse med vores brug af cookies ovenfor.Dine rettigheder

Du kan til enhver tid anmode om indsigt i, berigtigelse samt sletning af dine personoplysninger. Derudover kan du begrænse vores behandling af dine personoplysninger, gøre indsigelse mod behandlingen samt udøve din ret til få udleveret og overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig (retten til dataportabilitet).


Herudover kan du læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Vejledningen findes på Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk).


Klagemuligheder

Du kan til enhver tid klage over DigitalLeads behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet via nedenstående kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35,

2500 Valby, Denmark

Tlf.: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk


Ændringer af denne privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, herunder når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Du bør derfor løbende holde dig orienteret om ændringer af privatlivspolitikken.

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken:

28-01-2021