DigitalLead - Danmarks Digitale Samlingspunkt

DigitalLead er Danmark's nationale klynge for digitale teknologier og fungerer som samlingspunkt for digital innovation – både for virksomheder, der udvikler digitale løsninger, samt for andre sektorer, der har brug for innovative digitale løsninger.

DigitalLead udgør dermed en unik platform for innovation og vækst i samspillet mellem erhvervsliv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og borgere.

Støttet af

DigitalLead er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.DEB-logo-da

Klynger som løftestang til øget innovation

Danmark har 13 nationale klynger, der hver især repræsenterer de erhvervs- og teknologiområder som er udpeget Danmarks styrkepositioner.

Inden for hvert område eksisterer et stærkt økosystem bestående af virksomheder, videninstitutioner, offentlige aktører og andre så som brancheorganisationer, finansielle aktører og forskellige innovations- og erhvervsfremmeaktører.

Formålet med klyngeprogrammet i Danmark er at styrke virksomheders produktivitet og konkurrenceevne gennem samarbejde om innovation og overførsel af viden mellem virksomheder og videninstitutioner, herunder godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS’er), samt andre aktører inden for de relevante erhvervs- og teknologiområder.

Klyngernes vigtigste opgave er at understøtte aktiviteter, der fremmer samarbejde om videnbaseret innovation mellem virksomheder og med forsknings- og videnmiljøer samt andre aktører i hele deres økosystem. Danmarks klynge for digitale teknologier

Som digital klynge har vi i DigitalLead et skarpt fokus på digitale og teknologiske løsninger med afsæt i de styrkepositioner, som findes på de danske videninstitutioner og blandt danske virksomheder og start-ups.

Vision

I DigitalLead vil vi skabe Danmarks førende platform for digital innovation til understøttelse af danske virksomheders innovationskraft, vækst og samfundsimpact og dermed medvirke til at fremme Danmark som førende digital nation.

Mission

I DigitalLead vil vi arbejde målrettet med innovation i et bredt felt, der spænder fra innovation, der opstår i mødet mellem mennesker, hvor nye ideer skabes, når der tænkes ud af boksen - og til innovation, der opstår i omfattende samarbejdsprojekter over flere år, hvor mange stærke kompetencer puljes til en større, banebrydende helhed.

Vores grundlag vil være at facilitere og skabe videnoverførsel, dialog, tillid og samarbejde mellem virksomheder - og mellem virksomheder og forskere - som grobund for vækst.


Videnspartnere

DigitalLead består af en stærk kreds af partnere bestående af Aalborg Universitet, Københavns Universitet, DTU, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, IT Universitet i København, Roskilde Universitet, Copenhagen Business School og GTS-institutterne Alexandra Instituttet og Force Technology samt mere end 500 virksomheder fra de tidligere klynger BrainsBusiness og it-forum.

Samarbejdspartnere

DigitalLead samarbejder med en række aktører inden for forskning, uddannelse og erhvervsfremme om afholdelse af events, formidling af nyheder og invitationer og meget andet.

Herunder kan du se en oversigt over vores mange samarbejdspartnere, som vi naturligvis også kan formidle kontakt til, hvis du eller din virksomhed skulle have brug for det.