DigitalLead - Danmarks digitale samlingspunkt

Den landsdækkende danske klynge for digitale teknologier, DigitalLead, er et samlingspunkt for digital innovation – både for virksomheder, der udvikler digitale løsninger, samt for andre sektorer, der har brug for innovative digitale løsninger.

DigitalLead udgør en unik platform for innovation og vækst i samspillet mellem erhvervsliv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og borgere.

Vision

I DigitalLead vil vi skabe Danmarks førende platform for digital innovation til understøttelse af danske virksomheders innovationskraft, vækst og samfundsimpact og dermed medvirke til at fremme Danmark som førende digital nation.

Mission

I DigitalLead vil vi arbejde målrettet med innovation i et bredt felt, der spænder fra innovation, der opstår i mødet mellem mennesker, hvor nye ideer skabes, når der tænkes ud af boksen - og til innovation, der opstår i omfattende samarbejdsprojekter over flere år, hvor mange stærke kompetencer puljes til en større, banebrydende helhed. 

Vores grundlag vil være at facilitere og skabe videnoverførsel, dialog, tillid og samarbejde mellem virksomheder - og mellem virksomheder og forskere - som grobund for vækst. 

Videnspartnere

DigitalLead består af en stærk kreds af partnere bestående af Aalborg Universitet, Københavns Universitet, DTU, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, IT Universitet i København, Roskilde Universitet, Copenhagen Business School og GTS-institutterne Alexandra Instituttet og Force Technology samt mere end 500 virksomheder fra de tidligere klynger BrainsBusiness og it-forum.

Samarbejdspartnere

DigitalLead samarbejder med en række aktører inden for forskning, uddannelse og erhvervsfremme om afholdelse af events, formidling af nyheder og invitationer og meget andet.

Herunder kan du se en oversigt over vores mange samarbejdspartnere, som vi naturligvis også kan formidle kontakt til, hvis du eller din virksomhed skulle have brug for det.