Tech & Trivsel – Netværksmøde om mental sundhed

MENTAL MISTRIVSEL UDGØR ET STIGENDE SAMFUNDSPROBLEM

Sorg, angst og depression er i stigende grad blevet et samfundsproblem, som skaber mistrivsel hos især unge mennesker og samtidig udgør en voksende faglig, økonomisk og personalemæssig udfordring for det offentlige sundhedssystem.

DIGITALE LØSNINGER OG SOCIAL TECH SKABER NYE MULIGHEDER

Digitale løsninger i forhold til mental sundhed har i de senere år vundet større indpas i form af privatudviklede digitale løsninger, offentligt udviklede løsninger samt løsninger udviklet i offentlige-private partnerskaber. Den stigende anvendelse af digitale løsninger udgør både en interessant arena for offentlig-private partnerskaber og et voksende kommercielt marked for teknologileverandører.

VIDEN, INSPIRATION OG NETVÆRK

Dette arrangement stiller skarpt på mental sundhed og lægger op til debat om, hvordan og i hvilken udstrækning digitale løsninger til psykologisk forebyggelse og behandling kan bidrage til at løse centrale velfærdsudfordringer.

Erhvervsklyngerne DigitalLead og Danish Life Science Cluster inviterer sammen med Teknologisk Institut som videnspartner faglige problemejere og digitale løsningsejere til fælles videndeling og drøftelse af behovet for at styrke det danske økosystem for digitale løsninger i forhold til mental sundhed og trivsel.Medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Program

13.00 – 13.15: VELKOMMEN

v/Digital Lead, Teknologisk Institut og Danish Life Science Cluster

13.15 – 13.35: Hvilke udfordringer står vi overfor?

Den nye Fællesskabsmåling for 2022 fra VIVE udarbejdet for Mary Fonden og TrygFonden viser, at en voksende gruppe kæmper med psykisk mistrivsel. Virtuelt oplæg v/Mikkel Lynggaard, analyseansvarlig hos Mary Fonden

13.35 – 15.00: EKSEMPLER

  • Aarhus Kommune: Arbejdet med unges mentale sundhed som et af kommunens 7 vilde problemer v/Marie Herborg Krogh og Marie Rørdam Fenger
  • Center for Digital Psykiatri: Digital selvhjælp og internetbaseret behandling til unge med angst, v/Kim Mathiasen, forskningsleder for CoolMinds
  • Khora Exposure: Interaktive redskaber til eksponeringsterapi og behandling af bl.a. angst og sociale forbier v/Mads Lopes, product manager
  • Det Nationale Sorgcenter: Udvikling af digitale services til forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner v/Karina Madsen, vicedirektør
  • Social space: Fællesskab for etablerede rådgivningstilbud i forhold til mistrivsel blandt børn og unge v/Freja Boysen, CEO

15.00 – 15.15: OPSAMLING

15.15 – 16.00: UFORMEL NETWORKING

Del på LinkedIn
21. juni 2023
Kl. 13:00 - 16:00

Priser

Medlem
Gratis
Ikke-medlem
Gratis
Alle priser er DKK og ekskl. moms
Sidsel Skovborg
+45 30 76 71 13
sis|digitallead.dk
Enversion Fiskerivej 12 8000 Aarhus
Tilmeldingsfristen er desværre overskredet. Kontakt DigitalLead for tilmelding.

Tilmeldingsfrist

16. juni 2023 kl. 16:00

Sprog

Dansk

Arrangører

  • Danish Life Science Cluster
  • DigitalLead
  • Teknologisk Institut
Danish Life Science Cluster
DigitalLead
Teknologisk Institut
Teknologisk Institut