AFHOLDT: AI & Data Science

Formål

Få den nyeste viden om trends, tendenser og effektive værktøjer inden for brug af Kunstig Intelligens (AI), Machine Learning (ML) og Big Data. Tilgangene kan være mange, men fælles er at deltagerne til daglig arbejder med databaseret forretning på strategisk niveau internt eller for kunder.

I gruppen vil vi diskutere og arbejde med en lang række relevante emner, herunder:

 • Nyeste AI/ML forskning og praktiske værktøjer (hvad kan man?)
 • GPDR (hvad må man?)
 • Etik, tillid og kildekritik (hvad bør man?)
 • Rollen som data-analytiker og forankringsagent (hvordan gør man?)
 • Potentielle datakilder (interne såvel som eksterne)

Til de fire halvdagsmøder vil du bl.a. kunne høre oplæg og stille spørgsmål til nogle af landets fremmeste forskere og virksomheder på området, og du kan udveksle erfaringer med jævnbyrdige i andre virksomheder.

Mødegange og tilmelding

Netværksgruppen er landsdækkende, og der afholdes fire onlinemøder årligt. 

Mødegange: Kick-off-møde: 15. april 2021

Møde #2: 10. juni 2021

Møde #3: 23. september 2021

Møde #4: 25. november 2021


Format

 • Der afholdes 4 onlinemøder/fysiske møder, alt efter hvad der er muligt.
 • Der vil være max. 15-20 deltagere i netværket.

Tilmelding

Tilmelding gælder hele sæsonen á 4 møder. (Der vil blive separat tilmelding til hvert enkelt møde).


Deltagergebyr 
Medlemmer af DigitalLead: gratis (Der kan deltage 1 medarbejder gratis pr. medlemsvirksomhed pr. netværk. Yderligere medarbejdere kan deltage til halv pris). Øvrige: DKK 5.000 ex. moms.

Målgruppe:

Gruppen henvender sig til Data Scientists, Business Intelligence-medarbejdere, forretningsudviklere og andre, der er interesseret i konvertering af data til forretning gennem brug af kunstig intelligens (AI) og machine learning (ML).

Betingelser ved tilmelding

Når du deltager i dette event, så vil din tid blive anvendt som medfinansiering på projektet Innovationskraft. Medfinansieringen vil blive afregnet til standardsats.

Læs mere om projektet Innovationskraft, der er finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Det får du ud af at deltage:

 • Ny viden om trends og tendenser
 • Nye effektive værktøjer
 • Sparring og erfaringsudveksling
 • Større professionelt netværk
 • Indblik i praktiske eksempler fra erhverv og forskning