Den grønne omstilling bør være digital - og ambitiøs!

Vi ved godt, hvilke udfordringer vi står overfor med klimaforandringerne, og at de nye teknologier kan hjælpe os et stykke af vejen. Det er når den viden skal omsættes til handling i vores virksomheder, at vi har problemet. For hvordan griber man grøn omstilling an, og hvilke teknologier kan anvendes til hvad, så det både giver mening i forhold til klimaet og bundlinjen? Det var der mange gode bud på til InfinITs SummIT 2020 – du får et udpluk her.

Hvis du skulle finde på én ting, der kunne bidrage til at gøre verden mere grøn, hvad skulle det så være? Det spørgsmål åbnede InfinITs SummIT 2020 og satte stemningen for en dag, hvor der blev opfordret til at tænke nyt og stort.

Der var en perlerække af dygtige oplægsholdere på programmet, og vi kan anbefale at gå ind at se optagelserne fra dagen for at få alle guldkornene med (https://getvisualtv.net/stream/?infinit-vh7qn-56dq0-vvz3i-om14a). Men nogle pointer gik igen i løbet af dagen, og dem samler vi op på her.

Hvordan ser den ideelle bæredygtige virksomhed ud, og hvilke teknologier kan understøtte min rejse derhen?

For det første kom flere af oplægsholderne ind på, hvordan mange virksomheder begår den fejl at tro, at de kun må kommunikere om den grønne omstilling, som de allerede er i gang med. Ofte ser virksomhederne på, hvad de gør noget inden for i dag, hvad de har data på, og hvor de kan justere lidt. Og selvfølgelig skal man starte et sted, og plukke de lavthængende frugter. Men det kan holde nogle tilbage fra at blive mere ambitiøse, hvis ikke de vil åbne op om, hvor langt man er fra målet på andre områder. I stedet bør man ikke begrænse sig ved at tage udgangspunkt i det man allerede gør, men i stedet spørge: hvordan ser den ideelle bæredygtige virksomhed ud, og hvilke teknologier kan understøtte min rejse derhen? Ud fra det kan man så sætte sig mål, man kan arbejde hen imod. Kunderne forventer ikke, at man allerede er i mål, men de vil gerne kunne se, at man er på vej.

En ambitiøs og ærlig målsætning sender ikke kun et signal til jeres kunder men kan også hjælpe jer til at nå målet med hjælp fra jeres leverandører. For flere virksomheder er den egentlige grønne udfordring, at deres leverandørers forretningsgange ikke understøtter virksomhedens opstillede mål. Hvis man fortæller omverdenen, hvilke mål man jagter, så vil leverandørerne have en mulighed for at byde ind med deres hjælp og omlægge deres adfærd, så det passer ind i virksomhedens mål.

Inddrag medarbejderne i den grønne omstilling – ikke kun CSR-afdelingen

Et budskab, der ligeledes gik igen på dagen, er, at grøn omstilling ikke er et projekt udelukkende for CSR-afdelingen. Som virksomhed har man langt større chance for at lykkes, hvis alle medarbejdere inddrages – fra dem på gulvet til det øverste lag. Ledelsen bør tage styring på projektet, så det kommer til at passe ind i forretningstankegangen, men også medarbejderne i alle dele af virksomheden vil kunne bidrage med gode ideer fra deres stol. Det er dem, der ved, hvordan jeres arbejdsgange kan optimeres, hvordan teknologierne virker og kan forbedres – og de vil føle større ansvar for at deltage i omstillingen, hvis de bliver inddraget fra starten.

Digitale teknologier understøtter den grønne omstilling på mange måder

Digitale teknologier kan bruges på kryds og tværs af alle udfordringerne. Lige fra at få medarbejderne inddraget i processen med jeres grønne omstilling, over at få viden gennem data om, hvor man skal sætte ind for at få størst effekt i forhold til indsats, og til at gøre forretningsgangene mere grønne med en lille indsats. I optagelserne fra dagen kan du få konkrete eksempler på, hvordan eksempelvis Dell, Microsoft og COOP konkret har understøttet deres klimaindsatser med teknologi.

Tak til jer der så med på dagen – nogle af jer helt fra Helsinki, Oslo, Wien, Paris og Neuruppin! Selvom vi i InfinIT er kede af ikke at kunne holde et fysisk arrangement i år, så er vi glade for, at SummIT blev tilgængeligt for flere.

InfinIT er et af statens 17 innovationsnetværk med fokus på IT, hvor du kan få hjælp til, hvordan I får mest ud af jeres digitale indsatser. Ved årsskiftet bliver vi til DigitalLead sammen med en række andre aktører, hvor du kan hente den samme hjælp – men indtil da har vi stadig masser af spændende arrangementer på programmet – se, hvilke du ikke vil gå glip af her (https://infinit.dk/arrangementer/).

Vi håber på at se jer til vores næste arrangementer, uanset hvor I ser med fra.

Se optagelserne fra dagen for at få alle guldkornene med: (https://getvisualtv.net/stream/?infinit-vh7qn-56dq0-vvz3i-om14a).