Hvorfor finansiering 

Mangel på likviditet er en af de mest almindelige årsager til, at startups fejler. Virksomheder når ikke at opnå markedsgennembrud, før kapitalen løber tør, hvorfor startups ofte søger venturekapital eller anden form for finansiering.


Adgang til finansiering

Beyond Beta-aktiviteten har fokus på matchmaking til den rigtige form for eksisterende finansieringsformer, der passer til dig i vores økosystem

  • Softfunding (Tilskud via innovationsprojekter) DigitalLead arbejder tæt sammen med de danske EU-kontorer i Bruxelles og flere private fundraising-virksomheder, der kan introducere dig til EU's mange Digital Europe innovationsprojekter og bevillinger. Problemet er hastighed, da der kan gå flere måneder/år fra idé via ansøgning til bevilling. Vi vurderer derfor, at denne aktivitet kun er for få Beyond Beta-deltagere, som vi varetager som en del af den generelle klyngeaktivitet i DigitalLead.
  • Mikro corporate finance dag. I DigitalLeads økosystem og netværk er der Business Angels, Micro-fonde og etablerede danske IT-virksomheder, der ønsker at investere i startups, typisk suppleret med tæt samarbejde eller bestyrelsesbidrag. For at understøtte en fælles interesse afholder Beyond Beta en 1-dags national sektorspecifik matchmaking-dag i 3. kvartal 2022 og i 2. kvartal 2023, hvor Beyond Beta-deltagende startups eksponeres og matches med dette økosystem.
  • Venturekapital (Tech Tour Matchmaking Konference). I nogle år har der været afholdt en succesfuld venturekonference for tech-startups, arrangeret af Tech Tour (tidligere under navnet Nordic Venture Forum), som er et ambitiøst matchmaking-event mellem startups og internationalt førende venturekapitalfonde. Beyond Beta understøtter denne begivenhed med opstartscases (dig?), talere fra it-økosystemet og kapitalpartnere. Tech Tour-konferencen afholdes i København i november 2022 med indledende pitch-træning.

Beyond Beta-teamet coacher dig med dit pitch-dæk, som du skal præsentere for potentielle investorer.

Beyond Beta investerer ikke direkte – vi faciliterer kun matchmaking for at hjælpe dig.

Registrer for mere information