Om Advisory Board-konceptet

Beyond Beta-teamet hjælper med at matche tre Advisory Board-medlemmer ud fra de behov, som tech startup-teamet har defineret, og de kandidater, som har vist interesse. Der etableres en gensidig aftale om at mødes tre gange af to timer med ca. to måneders mellemrum, dvs. over en periode på 4-5 måneder.

Det er startup-teamets ansvar at udsende mødeindkaldelse og forberede det materiale, som boardet skal drøfte. Første møde fastsættes i tæt dialog med Beyond Beta-teamet, der også giver sparring på dagsorden. En typisk dagsorden vil være:

  • Kort introduktion til hinanden
  • Forventningsafstemning
  • Præsentation af startup business casen og de primære udfordringer og ambitioner
    (materiale udsendes på forhånd)
  • De første input fra Boardet, herunder fastlæggelse af kommende opgaver
  • Datafastlæggelse af de to efterfølgende møder.

Såfremt begge parter ønsker det, kan bilateral kontakt aftales mellem møderne, og på sidste møde afsættes tid til evaluering af hele forløbet, hvor begge parter giver feedback.

Alle mødeaktiviteter tidsregistreres og indgår som medfinansiering til matchmaking, mødefacilitering mv. Startup-teamet har inden første møde godkendt en aftale om, at Beyond Beta og Advisory Boardet fraskriver sig ethvert ansvar for tab, skader eller ulempe, både direkte og indirekte af enhver art, som sparringen måtte medføre.

Registrer for mere information