Hvorfor et sprintkursus og inkubation?

En af de vigtigste ting, en startup kan gøre, er at komme i kontakt med potentielle partnere, potentielle kunder, forskere, alt dette for at validere forretningsidéen og løsningen på en effektiv og værdifuld måde.

Til dette tilbyder Beyond Beta dedikerede og designede sprintkurser, herunder inkubationsfaciliteter, hvor du som startup kan indgå i et fysisk miljø og udvikle din forretningsidé hurtigt og effektivt. Hver opstart vil have forskellige behov, forskellige udfordringer og forskellige måder at arbejde på. Derfor designer Beyond Beta hvert sprintkursus specifikt til din sag - for at give dig så meget værdi som muligt i den begrænsede periode.

Når du bliver udvalgt til at deltage i et sprintkursus, vil du blive inviteret til at deltage i et af vores fysiske økosystemer, hvorfra interaktionen med miljøet vil finde sted. De fysiske lokationer vil være forbundet med vores samarbejdspartnere, Trifork, Copenhagen – AI House, Vejle – Systematic, Aarhus – afhængig af relevansen for din specifikke sag og din geografiske tilstedeværelse. Vi tilbyder inkubationsfaciliteter, fordi vi ved, at tæt samarbejde gennem fysiske miljøer er et stort løft for startups. Og vi ved, at vi gennem daglig kontakt, uformelle møder og indsigt kan hjælpe en virksomhed hurtigere videre. 

Sprintkurset består af 2 × 14 dages growth sprints – et skræddersyet program til at udforske nye forretningsmuligheder, få sparring og coaching på din business case med eksperter inden for området og unikke muligheder for at møde etablerede virksomheder til videre samarbejder. Beyond Beta sprint kursus er et målrettet og specielt designet program til den enkelte startup. Elementerne vil blive udviklet i tæt samarbejde med partnere i økosystemet.

Hver startup, der deltager i et sprintkursus, forventes at bruge ca. 150 timer.

Registrer for mere information


Betingelser

Beyond Beta sprint kursus og inkubationskoncept er gratis for opstart. Sparringen og coachingen vil ske i tæt samarbejde med den lokale partner. Alle aktiviteter skal være tidsregistreret til medfinansiering af Beyond Beta-projektet.

Beyond Beta fraskriver sig ethvert ansvar for tab, skade eller ulejlighed, både direkte og indirekte, af enhver art forårsaget af sparringen.