Fysiofresh

Fysiofresh er en innovativ dansk velfærdsvirksomhed, der tilbyder fysioterapi i hjemmet målrettet ældre borgere. Virksomheden har skabt et effektivt og nærværende sundhedstilbud til ældre personer med nedsat bevægelighed, der ønsker en mere aktiv hverdag.

Virksomheden tilbyder flere sundhedsydelser i hjemmet, herunder genoptræning, vedligeholdende træning og behandling af smerter. Det er trygt og bekvemt for ældre borgere og deres pårørende med en fysioterapeut, der kommer hjem. Fokus i forløbene er på selvhjulpenhed i hverdagen, forebyggende træning og generel optimering af livskvalitet.

Fysiofresh er et privat sundhedstilbud autoriseret af Styrelsen for Patientsikkerhed. Teamet består af erfarne fysioterapeuter med viden om ældres helbred og klinisk erfaring fra hospitaler, kommuner og klinikker. Konceptet fungerer som en markedsplads, der giver sundhedspersoner adgang til et meningsfuldt arbejde med god tid til den enkelte borger.

Virksomhedens vision er at give ældre mulighed for at holde sig friske hele livet og at være et positivt bidrag til de udfordringer, som fremtidens sundhedssystem står overfor.

Founderteam:

Maria Ganesalingam: 
Fysioterapeut og Co-founder

Tlf.: +45 50 80 50 81

Mail: mg@fysiofresh.dk

Hjemmeside: https://www.fysiofresh.dk/