Social Space

SocialSpace tilbyder en digital platform der samler gratis rådgivning til unge - henvendt til unge.

Platformen gør det nemmere for unge at navigere i de mange rådgivningsmuligheder og finde den rådgivning der passer til deres behov, med det formål at understøtte unge i at tage styring i eget liv og finde den hjælp de har brug for, når de har brug for den. 

Ved hjælp af anonym dataindsamling opnår de sociale indsigter i realtid, der kan bruges til at målrette indsatser og prioritere ressourcer efter behov, både lokalt, regionalt og nationalt. Således kan aktører omkring unge sætte ind mere forebyggende. Til gavn for den enkelte og for samfundet. 

Founderteam:

CEO, Freja sangild Boysen:

Tlf.: +45 93 20 30 94

Mail: freja@socialspace.dk

Bestyrelsesformand, Johan Strunge Dubert:

Mail: johan@impactly.dk

Hjemmeside: https://www.socialspace.dk/

"Vores deltagelse i Beyond Beta, har præsenteret os for nye muligheder og samarbejdspartnere og har lært os, at tænke på en anden måde omkring vores egen rolle i økosystemet"
- Freja