Connectivity

Connectivity – herunder enheder til dataopsamling (IoT), hardware, software og protokoller til lokale kommunikationsnetværk, 5G og Edge Cloud - udgør rygraden i den hastigt stigende digitalisering af samfundet. En aktuel udfordring er anvendelsen af mange forskellige netværksteknologier, der bevirker, at enheder fra forskellige producenter ikke altid er i stand til at kommunikere eller indgå i større løsninger sammen.

Vi har i DigitalLead udvalgt Connectivity som det strategiske fokus for vores andet call til innovationsprojekter, da det er af afgørende vigtighed for vellykket digitalisering af såvel virksomheder som samfund, at der udvikles stærke og velfungerende infrastrukturer for den øgede mængde data, der opsamles og anvendes, uanset om vi taler Industri 4.0, Smart City-løsninger eller fremtidens intelligente energisystem på tværs af landegrænser.

Vi vil primært yde støtte til projekter, som er helhedstænkende, og hvor alle stadier af dataopsamling og –kommunikation er tænkt ind i et projekt, der viser, hvordan der kan skabes velfungerende løsninger, der understøtter de stigende mængder data, der kommunikeres - såvel på lokalt plan (fx internt i en virksomhed, der ønsker at begynde at anvende IoT-løsninger til smart produktion), på regionalt/nationalt plan (fx opsamling af forbrugerdata til et intelligent, landsdækkende elnet eller indsamling, behandling og analyse af sundhedsdata på nationalt plan) og på internationalt plan (fx satellitkommunikation eller cloud-baseret datakommunikation mellem internationale afdelinger af en virksomhed).

Vi ser gerne, at et eller flere af DigitalLeads tværgående temaer (Forretningsmodeller og –processer, Etik, tillid og transparens; Grøn it, bæredygtighed og verdensmål samt Mennesker og teknologi) indtænkes i ansøgningen.