Faglige netværksgrupper

DigitalLead tilbyder deltagelse i en række faglige netværk, der støtter op om det danske digitale erhverv. Netværksgrupperne fungerer som mindre, fortrolige fora, hvor deltagerne kan sparre med hinanden, udveksle erfaringer og tilegne sig ny viden om specifikke fagområder.

Aktiviteterne i netværksgrupperne faciliteres af DigitalLead og fører ofte til tættere innovations- eller forretningsmæssige samarbejder mellem virksomhederne, fx innovationsworkshops, innovationsprojekter eller living labs.

Netværkene er åbne for alle, men medarbejdere i medlemsvirksomheder deltager gratis eller til reduceret pris.


Eksempler på resultater af aktiviteter i netværksgrupper:

Se oversigt over DigitalLeads netværksgrupper