CAMP NOW

CAMP NOW vil via en række fokuserede, virksomhedsnære udviklingsforløb arbejde med, hvordan det danske campingprodukt kan blive transformeret til at være bæredygtig outdoor overnatning af høj kvalitet. Derudover vil projektet udvikle og eksekvere en brandingindsats, der skal skabe kendskab og opmærksomhed hos prioriterede målgrupper på nærmarkederne. CAMP NOW består af tre spor:

  • BUILDING OUTDOOR CAPACITY
  • BUILDING SUSTAINABLE CAMPS 
  • BUILDING A NEW BRAND.

Baggrund

Baggrunden for CAMPNOW er en målsætning om at accellerere og styrke udviklingen af campingproduktet og dermed campingerhvervet.

Der ses en stigende interesse for og efterspørgsel på oplevelser og overnatningstilbud, der har afsæt i outdoor og friluftsliv. En efterspørgsel der set i lyset af covid-19 kun må forventes at blive større – både i Danmark og på nærmarkederne. Det aktualiserer behovet for at udvikle overnatningstilbud, der imødekommer efterspørgslen og forventningerne. Det kræver ny viden, nye partnerskaber, nye metoder og en samlet indsats, der arbejder med alle dele af campingproduktet og med at skabe kendskab og præference hos målgruppen. 

Formål

CAMP NOW vil bidrage til en gennemgribende transformation af en del af campingproduktet, således det kan udvikle sig til at blive en attraktiv overnatningsform for gæster, der ønsker bæredygtig outdoor overnatning. Formålet er derigennem også at bidrage til flere overnatninger og øget omsætning hos campingerhvervet, og dermed dansk kyst-og naturturisme. 

Aktiviteter

Projektet udmøntes gennem en række fokuserede og virksomhedsnære udviklingsforløb og vil bestå af tre spor. Et af dem har overskriften ’Building a new brand’. Herunder skal relevante målgrupper og markeder identificeres og på baggrund af det, skal der udvikles en helt ny kernefortælling om bæredygtig outdoor-camping.

Til at understøtte den nye kernefortælling skal der produceres billeder, videoer og andet materiale (content). Dernæst gennemføres en markedsføringskampagne og presseindsats målrettet prioriterede målgrupper i Tyskland og Holland.

Sporet ’Building outdoor capacity’ handler om selve overnatningstilbuddet – her skal der arbejdes med pladsens indretning, et differentieret udbud af overnatningstilbud, servicefaciliteter, landskab mv. Fokus er på at udvikle bæredygtige og markedsrelevante løsninger.

Endeligt vil ’Building sustainable camps’ arbejde med at identificere og teste forskellige teknologiske løsninger, der kan understøtte transformationen, og som kan bidrage til, at gæsterne oplever campingpladserne som en bæredygtig overnatningsform.

På tværs af aktiviteterne udarbejdes ”State of the art”-CAMP, hvor der præsenteres en række anbefalinger samt konkrete oplæg til, hvordan en helstøbt transformation kan ske.

Fakta om CAMP NOW

  • Projektet har et samlet budget på 5.290.000 kr.
  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter projektet med 2.645.000 kr. fra puljen for lokale og tværgående turismeprojekter
  • Partnerne i projektet er VisitDenmark, Camping Outdoor Danmark, DigitalLead, Energy Cluster Denmark, Destination Nordvestkysten, Destination Sønderjylland, VisitAarhus, Destination Fyn, VisitSydsjælland-Møn, Visit Lolland-Falster og Destination Bornholm
  • Projektet løber fra 1. august 2020 til 31. juli 2022

Projektet vil bl.a. identificere og teste forskellige teknologiske løsninger, der kan bidrage til, at gæsterne oplever campingpladserne som en bæredygtig overnatningsform. 

For mere information

LinkedIn logo Birgit Pia Nøhr

Birgit Pia Nøhr

COO & Head of Innovation
+45 29 72 07 01
bpn|digitallead.dk