Connectivity og rekonfiguration i Industri 4.0

Baggrund

Industri 4.0 (I4.0) handler om at skabe intelligente netværk af maskiner og processer, hvor heterogene enheder udveksler data gennem et stort antal teknologier og protokoller internt i produktionsorganisationen og eksternt mellem fx virksomheder. 

En klar forudsætning for, at visionen om Industri 4.0 kan realiseres, er connectivity og systemers evne til at tilpasse sig fysiske og logiske forandringer i deres omverden. Evnen til at kommunikere og gennemføre en effektiv produktion skal kunne opretholdes, uanset hvilke forandringer de udsættes for, og for at systemerne kan tilpasse sig disse forandringer, skal de kunne rekonfigureres så vidt muligt automatisk og autonomt. 

Virksomhedernes produktion gøres i Industri 4.0 fleksibel og omstillingsparat bl.a. ved udnyttelsen af Internet-of-Things (IoT), Big data, Cloud, horisontal og vertikal integration, digitale tvillinger og kunstig intelligens, som alle bygger på connectivity og opretholdelse af kommunikation og dataopsamling. Dette skal understøttes af en softwareinfrastruktur/-platform, som tillader denne type rekonfiguration.

Formål

Dette projekt bidrager med ny viden om rekonfigurerbare softwaresystemer og arkitekturer, som er grundlag for at bygge softwareplatforme til Industri 4.0. Gennem et tidligere Infinit-projekt er det blevet afdækket, at virksomheder ønsker en softwareplatform som understøtter deres interne og eksterne processer samt infrastruktur, så man hurtigt kan omstille produktionen samt gøre den robust mod forandringer i omverdenen. 

Projektet vil fokusere på at udarbejde en model for rekonfiguration, en softwarearkitektur og en Proof-of-Concept (PoC) implementation af arkitekturen med henblik på at afdække effekten af renkonfigurering i forhold til connectivity i kritiske produktionssystemer.

Projektet bygger videre på Infinit-projektet, der afdækkede nogle virksomheders krav til en Industri 4.0 softwareplatform, samt en delvist implementeret softwareplatform, der er anvendt til at afprøve disse krav.

Fakta

Projektpartnere:

  • AU
  • SDU
  • Universal Robots A/S
  • Trendlog-io ApS

Projektet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

For mere information

LinkedIn logo Iben Bondegaard Andersen

Iben Bondegaard Andersen

Senior Innovation Manager - Teamlead Digital Resilience
+45 20 77 16 37
iba|digitallead.dk