Digital Energy Hub

I Digital Energy Hub stiller vi optimale rammer for datadreven innovation i energisektoren til rådighed for SMV’er, store virksomheder og iværksættere. Sammen skal vi gøre Danmarks energisektor til den mest bæredygtige i verden.

Danmark har brug flere digitale innovative virksomheder i energisektoren, som kan løfte de digitale kompetencer inden for bl.a. kunstig intelligens og machine learning, så vi kan fremtidssikre Danmarks energiteknologiske styrkeposition.

I Digital Energy Hub understøtter vi udviklingen af fremtidens succesvirksomheder inden for energiteknologi, og det er nu du har mulighed for at komme med helt fra start.

Via facilitering af nye tværfaglige samarbejder, innovationssprint og adgang til Center Denmarks Dataplatform med store mængder data fra bl.a. fjernvarme, vand og el, kan SMV’er og store virksomheder fremme deres udvikling og blive konkurrencedygtige, digitale virksomheder som styrker udviklingen af ny teknologi i energisektoren. Herunder dataintelligente løsninger, serviceplatforme og nye forretningsmodeller.

Læs mere om DIGITAL ENERGY HUB i Børsen

Partnerne i Digital Energy Hub

Center Denmark
DigitalLead
Syddansk Universitet - University of Southern Denmark

Aarhus Universitet
Aalborg Universitet
.
Energy Cluster Denmark

Danmark har brug flere digitale innovative virksomheder i energisektoren, som kan løfte de digitale kompetencer inden for bl.a. kunstig intelligens og machine learning, så vi kan fremtidssikre Danmarks energiteknologiske styrkeposition.