Energicertificeret softwareudvikling og drift (energy certified DevOps)

Baggrund

IT-branchen står for omtrent 10% af det globale elektricitetsforbrug, og det forventes, at dette kan stige til op mod 20%, hvis der ikke gøres en effektiv indsats for at reducere det.

Der er gjort store landvindinger i form at energieffektiv hardware, både hvad angår små embedded systemer, mobiltelefoner, laptops og datacentre, men studier viser, at der kan hentes endnu større energibesparelser, hvis den software, der afvikles, udvikles og driftes energioptimalt, helt op til 50% i visse studier.

Flere af deltagervirksomhedernes kunder efterspørger software, der er udviklet således, at software udnytter den underliggende hardware så energioptimalt som muligt. Det er i dag svært at sikre, at den udviklede software udnytter hardwaren energioptimalt og dermed også svært for softwareudviklere at synliggøre energieffekten af den udviklede software over for kunder og brugere af softwareprodukter.

Et tidligere miniprojekt om Energimærkning af Software og Software Installationer sandsynliggjorde, at det på sigt vil være muligt at etablere en form for energimærkning af standard softwarepakker og applikationer, så som databasesystemer og internetbrowsere. For ”one-of-a-kind” systemer, hvor der ikke umiddelbart findes sammenlignelige eller reference-systemer, vil det være interessant at udvikle en certificeret software udviklingsproces, der kan give kunderne sikkerhed for, at softwaren er udviklet og driftes så energioptimalt som muligt. 

For at nå til dette mål skal der dog først etableres metoder, teknikker og værktøjer til at understøtte udviklingsprocessen og den efterfølgende drift. Der skal f.eks. etableres en velfunderet testpraksis for energiforbrug, og der bør udvikles værktøjer, der kan benyttes til at modellere softwarens energiforbrug og evt. hjælpe til med beslutninger om softwarearkitektur. 

Formål

Formålet med dette projekt er at kortlægge og udvikle metoder, teknikker og værktøjer til udvikling af en energicertificeret softwareudviklingsproces, samt at demonstrere deres effekt på et antal casestudies.

Fakta

Projektpartnere:

  • Aalborg Universitet
  • Roskilde Universitet
  • DTU
  • Edora A/S
  • Digiplex 1 ApS
  • KMD A/S

Projektet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

For mere information

LinkedIn logo Iben Bondegaard Andersen

Iben Bondegaard Andersen

Senior Innovation Manager - Teamlead Digital Resilience
+45 20 77 16 37
iba|digitallead.dk