Flexfrost

Udfordring

Lineage modtager frosne madvarer, som oplagres og ompakkes til levering som frostvarer til kunderne. At sikre, at madvarer oplagres ved en temperatur, som altid er under -18°C er en energitung opgave, som løses af eldrevne kølekompressorer og ventilationssystemer. Dette kræver store mængder energi, hvilket giver anledning til et stort CO2-aftryk. 

Spørgsmålet er, om der kan sættes en styring op, så der bruges energi, når prisen eller CO2-intensiteten er lav, eller optimalt set begge dele? 

Spørgsmålet er også, om der kan give mulighed for, at elnet-selskaberne kan udnytte fleksibiliteten i elforbruget, ved at slukke en eller flere kompressorer, når der er spidsbelastning på energinettet?

Løsning

Gennem styringssignaler fra Systemates Energy Advisor vil Lineage, i samarbejde med Bravida, dannes en forbrugsplan for Lineage’s kølekompressorer og ventilationssystem således der opnås et optimalt energiforbrug –både med udgangspunkt i en reduktion af omkostninger samt CO2-udledning for Lineage.

Aktiviteter

Projektet løber fra august 2022 til oktober 2022 og har følgende aktiviteter:

 • Etablere baseline i eksisterende løsning
 • Forståelse af sammenhængen mellem eksterne parametre (temperatur, vejrudsigter) og indetemperatur ved forskellige driftsregimer
 • Udvikling af styringskoncept til kølekompressorer og ventilationssystem, som optimerer elforbrug og CO2-udledning
 • Design af teknisk løsning til planlægning af kompressor og ventilationsdrift
 • Business case for udvikling og implementering af løsning

Samarbejdspartnere 

 • Lineage Aps
 • Systemate
 • Bravida
 • ND4 Services Aps
 • Jonson Controls
 • TREFOR

Projektet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.