Innovation Centre Denmark - SDG-landing pad program for danske SMV’er og startups

Baggrund

Morgendagens teknologier til at nå SDG’erne udgør en stor forretningsmulighed, særligt på områder, hor dansk innovation og teknologiudvikling allerede er i front. Det gælder blandt andet inden for grøn energi, fødevareproduktion, genanvendelse og ressourceforbrug, sundhedsløsninger og rent vand.

Hos store selskaber som Walmart, IBM, Samsung er grønne indkøb højt på dagsorden. Flere investorer opererer med bæredygtighedskriterier, og 70% af de globale forbrugere siger, at de vil betale mere for bæredygtig produkter. Det er dog stadig et fåtal af danske SMV’er, der – på trods af et højt viden- og innovationsniveau - arbejder strategisk med SDG’erne i deres innovationsaktiviteter. De har samtidig udfordringen, at de ikke har adgang til de internationale netværk, der globalt kan gøre en forskel i bestræbelserne på at nå SDG’erne. De danske virksomheder går derved potentielt glip af en global, konkurrencemæssig fordel. 

Ifølge analyser af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk er en anden udfordring for vækst i danske SMV’er, at de kun i begrænset omfang benytter viden fra forskningsinstitutioner, og yderst sjældent viden fra internationale forskningsinstitutioner på trods af, at forskningsbaseret viden giver dobbelt så høj vækst i beskæftigelse for virksomheder, og der er to til tre gange så stor sandsynlighed for at udvikle nye produkter/services.

Formål

  • At få danske SMV’er til at udvikle internationalt efterspurgte og målbare SDG-rettede tech-løsninger gennem internationalt forskningssamarbejde og på sigt åbne nye markedsmuligheder. Derved understøtter projektet regeringens strategiske målsætninger for grøn omstilling, som f.eks. beskrevet i ’Strategi for Global Klimaindsats’ og den grønne forskningsstrategi ’Fremtidens grønne løsninger’.
  • At skabe internationale netværk for både de udvalgte SMV’er og de deltagende klynger samt - gennem ICDK (Innovation Center Denmark)-initieret relationsopbygning - adgang til internationale udviklingspartnere i den private industri, videninstitutioner, investorer, tech-alliancer og talent, der gennem samarbejde med ICDK og en stærk forankring hos klyngerne kan komme danske impact-virksomheder til gode.
  • At skalere de deltagende klyngers videnopsamling om internationalisering og netværk fra landing pad-programmets aktiviteter til de øvrige klynger.

Aktiviteter

I projektet identificerer ICDK SDG-relaterede udfordringer hos potentielle strategiske samarbejdspartnere. Igennem åben konkurrence får SMV’erne mulighed for at pitche løsninger på de beskrevne udfordringer over for de potentielle internationale samarbejdspartnere og, hvis udvalgt, plads i et 1-årigt (digitalt) LANDING PAD PROGRAM. SMV’erne forpligter sig til at udvikle en løsning og får til gengæld adgang til forskningsinstitutioner og investorer, der understøtter udviklingen af løsningerne, som efterfølgende kommercialiseres.

Erfaringerne omsættes til læringsmoduler i et INTERNATIONALISERINGSAKADEMI, der dels ruster deltagende SMV'er til at skalere deres virksomhed globalt, dels ruster rådgivere til at understøtte virksomhederes skalering med aktuel viden fra de førende innovationshubs i verden. I akademiet etableres et særligt internationaliseringsforløb for de nye klynger, hvor Life Science Cluster Denmark, DigitalLead og CLEAN - understøttet af ICDK og RETHINK - løbende vil formidle viden fra Landing Pad Programmet, så viden og netværk fra programmet forankres i de øvrige relevante klynger.

Projektet startes med et 1½-årigt pilotprojekt med tre udvalgte ICDK'er. Pilotfasen afsluttes med en evaluering og på baggrund heraf laves en plan for videreførelse af projektet (inkl. finansieringsmodel). Denne efterfølgende fase forventes at være treårigt og indeholde udrulning til de øvrige ICDK-centre og tilhørende markeder. 

Projektpartnere

  • Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • Innovationscentrene i Bangalore, Boston, München, Seoul, Shanghai, Silicon Valley og Tel Aviv (kaldet ICDK)
  • DigitalLead
  • CLEAN
  • Life Science Cluster Denmark
  • Rethink

Projektet er medfinansieret af Industriens Fond

IndustriensFond_logo_WHITE_RGB (1)

For mere information

LinkedIn logo Birgit Pia Nøhr

Birgit Pia Nøhr

COO & Head of Innovation
+45 29 72 07 01
bpn|digitallead.dk