Intelligent flådestyring

Udfordring

En store kilde til den offentlige sektors Co2-udledning er den offentlige flåde af køretøjer, hvor hovedparten består af fossilkøretøjer. Det vurderes, at de kommunale køretøjer kører et sted mellem 500 og 1000 millioner km. årligt. 

Omstillingen til grønne køretøjer er vanskelig, da det ikke blot er et spørgsmål om at indkøbe nye fossilfrie køretøjer, men om at få anskaffet de rette køretøjer, det rette antal så man ikke har overkapacitet, den rette fordeling mellem typer af køretøjer, tilstrækkelig ladekapacitet, den rette placering af køretøjerne mv.

Løsning

Projektet vil tilvejebringe en løsning, som kan simulere på den optimale sammensætning af flåden af køretøjer. Løsningen udvikles med anvendelse af AI-teknologier til at lave et simuleringsredskab til intelligent flådestyring, som er klar til at skalere til andre organisationer.

Aktiviteter

Projektet løber fra juli - december 2022 og har flg. aktiviteter:

  • Udvikling og test af koncept for intelligent simulering mv.
  • Klargøring af data i kommuner
  • Etablering af datapipelines
  • Organisatorisk implementering og for drift og governance
  • Kommunikation og afrapportering

Samarbejdspartnere

  • Droids og flg. kommuner: Aarhus, Sydjurs, Slagelse, Sønderborg, Favrskov

Projektet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

For mere information

LinkedIn logo Sidsel Skovborg

Sidsel Skovborg

Senior Innovation Manager
+45 30 76 71 13
sis|digitallead.dk