IoT-drevet forretningsdesign: Afdækning af tekniske- og forretningspotentialer for ikke-invasiv fjernmonitorering af hydrauliske anlæg via IoT

Baggrund

AVN Hydraulik producerer, installerer og servicerer hydrauliske systemer i alle typer af applikationer indenfor landbrug, industri og produktion, marine, vind samt off-shore. Visionen er at kunne udnytte real-tids data i fremtiden til at styrke AVN Hydrauliks bæredygtigheds- og forretningsperspektiver, eksempelvis via introduktion af ”take-back” programmer samt at skifte fra intervalbaseret til tilstandsbaseret servicering og reparationer af anlæg. Særligt efterspørges IoT-løsninger fra tredjepartsleverandører, der kan eftermonteres på virksomhedens mange driftsaktive anlæg. Derfor er ikke-invasive og trådløse løsninger særligt relevante i den pågældende applikation.

På nuværende tidspunkt findes der ikke markedstilgængelige løsninger, der samlet understøtter kriterierne for monitorering af hydrauliske anlæg. Den danske virksomhed Remoni understøtter p.t. størstedelen af disse kriterier via deres clamp-on, ikke-invasive, trådløse sensorløsninger, der kan monitorere strømforbrug, temperatur og tryk i kabler og rør. Teknologiens kerneegenskaber muliggør ligeledes ikke-invasiv flowmonitorering men kræver yderligere udvikling gennem applikationsspecifikke tests på hydrauliske anlæg.

Formål

Projektet har til formål at afklare tekniske og forretningsmæssige potentialer ved anvendelse af IoT til realtids fjernmonitorering af aktive hydrauliske anlæg med henblik på bl.a. tilstandsbaseret service og reparation.

Det er projektets generelle målsætning at bidrage med viden, der understøtter danske maskin- og anlægsleverandørers fremtidige IoT-drevne forretningsudvikling ved at identificere og demonstrere, hvilken potentiel forretnings- og miljømæssig værditilførsel, som eftermonterbare, ikke-invasive sensorløsninger vil kunne bidrage til at realisere på tværs af værdikæden. Monitorering af hydrauliske anlæg vil desuden kvalitetssikre optimal drift og eliminere unødvendigt slid og spild. Ligeledes vil adgangen til historiske drift - og tilstandsdata muliggøre nye bæredygtige, cirkulære forretningsmodeller ved at understøtte take-back programmer.

Ligeledes vil projektet bidrage med indsigter i teknisk gennemførlighed specifikt for ikke-invasive, clamp-on flowmonitorering af hydrauliske anlæg.

Projektpartnere

  • AVN Hydraulik A/S
  • Remoni A/S
  • Maersk Drilling 
  • Howden
  • Aarhus Universitet
  • FORCE Technology

Projektet er finansieret af DigitalLead.

For mere information

LinkedIn logo Iben Bondegaard Andersen

Iben Bondegaard Andersen

Senior Innovation Manager - Teamlead Digital Resilience
+45 20 77 16 37
iba|digitallead.dk