IoTBee

Udfordring

IoTBee ønsker at lave en strømlinet design-/indkøbsprocess for alle typer af sensorer, sådan at virksomheder egenhændigt kan bestille og påbegynde IoT projekter uden store omkostninger til konsulenter og hvor prototype-fasen kortes ned fra 1 - 2 år, til 1 - 2 måneder. Vi ønsker endvidere at facilitere digital sektorkobling, ved at levere alle devices med evnen til at samle data fra mange forskellige typer sensorer/sektorer i én let navigérbar database der ej heller kræver tekniske kompetencer.

Løsning

IoTBee vil muliggøre kundespecifikke IOT-løsninger, uden påkrævet tekniske kompetencer, via et modulært opbygget online bestillings- og produktionssystem. Opsamling og behandling af data vil let kunne tilgås via IoTBee´s Cloud software platform.

Aktiviteter 

Projektet løber fra juli - december 2022 og har flg. aktiviteter:

  • Udvikling, test og produktion af hardware
  • Softwareudvikling til platform
  • Workshop med samarbejdspartner Guldager
  • Åben workshop dag på DTU i Skylab

Samarbejdspartnere

  • IoTBee
  • Guldager
  • StaySeat

Projektet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

For mere information

LinkedIn logo Maria Ljunggren Thoudahl

Maria Ljunggren Thoudahl

Innovation Manager (barsel)
+45 22 66 01 23
mlb|digitallead.dk