Muligheder med datadrevet og digital psykologisk forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner

Formål

Det overordnede formål med projektet er at afdække mulighederne for, hvordan man ved anvendelse af datadrevne løsninger og digitale teknologier kan skabe nye psykologiske services i forhold til forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner for børn og unge op til 28 år, evt. med inddragelse af deres familier.

I forlængelse heraf vil projektet rumme flere delmål, herunder hvordan man kan nå nye målgrupper og bruge opsamlede data til at opnå mere viden om risikofaktorer for at udvikle sorglidelser og forudsige sygdoms- og lidelsesmønstre.

Endeligt vil projektet, på baggrund af erfaringer med udvikling og test af nye digitale løsninger, også have til formål at afdække nye potentielle forretningsmodeller, potentialer for samarbejde med leverandører, offentlige og private aktører samt udarbejde et road map for videre udvikling af nye digitale services og digital omstilling af organisationen.

Fokusområder for DigitalLead

Projektet vil hovedsageligt relatere sig til temaet Digital Resilience. Projektet vil bidrage til at afdække mulighederne med social og digital innovation og især have fokus på digital serviceudvikling (servitization), opsamling og behandling af data samt perspektiver for udvikling og anvendelse af GovTech-løsninger, der på sigt kan anvendes i andre sociale organisationer og den offentlige sektor og bringe private digitale virksomheder i spil som leverandører.

Projektet vil både have karakter af et eksperimentelt forsøg med udvikling og test af nye digitale service- og forretningskoncepter og være et undersøgende feasibility study, som med afsæt i design thinking afdækker målgruppens behov ved hjælp af preto- og prototyping samt fokuserer på, hvordan man kan skabe værdi for målgruppen på nye måder.

Projektforløb

De nye digitale forretningskoncepter vil skulle understøtte arbejdet med fagligt anerkendte metoder i forhold til forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner, herunder muligheder for intervention på forskellige støtteniveauer.

Projektet vil blive struktureret i fire faser, hvor leverancerne i hver af disse faser vil indeholde selvstændige leverancer i forhold til:

- Proof of Problem

- Proof of Concept

- Proof of Solution

- Proof of Scale

I forhold til udarbejdelsen af de digitale løsninger vil de konkrete teknologiske løsninger blive fastlagt i projektet. De konkrete løsninger kunne fx blive udvikling og afprøvning af app-løsninger, chatbots eller virtuelle behandlingsløsninger i et metaunivers.

Målgruppen er efterladte, og den endelige aldersinddeling fastsættes i ”discover fasen – proof of problem”, men DNS forventer, at målgruppen fra 18 og op til 28 år er en god målgruppe at udvikle forebyggelsesinterventioner baseret på digitale løsninger.

Som en del af projektet vil DNS i tillæg til medfinansiering i form af timer inddrage deres korps af efterladte, der er rekrutteret til sorgpanelet. Det kan fx indebære interview, sparring, test og deling af løsninger og information på de sociale medier.

Download afslutningsrapporten her

For mere information

LinkedIn logo Sidsel Skovborg

Sidsel Skovborg

Senior Innovation Manager
+45 30 76 71 13
sis|digitallead.dk