Small Data giver Big Business

Udfordring

Big Data og udnyttelse heraf har længe været anerkendt som et fænomen der kan være kilder til

succesfulde forretninger. Der er derimod ikke mange eksempler på, hvor små og mellemstore

virksomheder har fundet vejen til succes med Big data.

I stedet oplever vi, at mange virksomheder træffer beslutninger på mavefornemmelse og

tommelfingerregler. Heri ligger mange antagelser både om hvad der historisk har virket godt i

forretningen og ikke mindst forventes at ville virke godt i fremtiden. Til at understøtte disse antagelser anvender virksomheden ofte data fra budgetter og regnskaber, der som styringsredskab ikke er præcist nok til hverken at forklare årsagssammenhænge mellem budget og regnskab og ej heller levere tilstrækkeligt sikre estimater for resultater af fremtidige aktiviteter. 

Ved at forbedre virksomhedens datatilgang ved at gøre small data tilgængelige og ikke mindst håndterbare kan virksomheden opnå et stærkere grundlag for beslutninger omkring udvikling af forretningen hvad angår afsætning, prispunkt, cost-effektivisering mv. alt sammen understøttet gennem analyse af små datastrømme.

Løsning

Projektet vil tilgå måden hvorpå virksomheder kan styrke kvaliteten af deres forretningsmodel ved at arbejde med small data i betydningen virksomhedsspecifikke datastrømme fra flere dataopsamlingspunkter, der alle kan medvirke til at forklare sammenhænge mellem virksomhedens aktiviteter, performance og omgivelser.

Projektet vil demonstrere hvordan denne datatilgang kan styrkes ved gennem censorteknologi at sammenkoble små data ikke kun på omsætningssiden men også på kunde- arbejds- og vareflow, og sætte strøm til dataindsamlingen fra mange små datakilde og forskning heri. Herigennem vil det blive muligt at måle og kalibrere forretningen både i forhold til et endnu mere præcist billede af årsagssammenhænge mellem aktiviteter og omsætninger, men også ift. forhold som forbedringer af arbejdsmiljø, sygefravær, personaleomsætning mv.

Aktiviteter 

Projektet løber fra februar - december 2022 og har følgende aktiviteter:

 • Analyse og beskrivelse af rekvirentorganisationens forretningsmodel
 • oversigt over datapunkter med størst relevans i forhold til forretningens performance samt identifikation af de mest egnede teknologier til datahåndteringen.
 • Taksonomi for de mest forretningskritiske datatyper således at metoderne udviklet i projektet her kan få generisk anvendelse i mange branche.
 • Katalog af udvalgte teknologier i partnerkredsen herunder også evt. suppleret med teknologier fra nye teknologipartnere.
 • Afsluttet testforløb og konklusionsrapport på baggrund heraf med effektmåling.
 • Spil udviklet på baggrund af kortlægningen af datadrivers/- typer og teknologier til dataindsamling. Spillet kan anvendes i flere virksomheder og
  på tværs af branche

Samarbejdspartnere

 • Sokkelund ApS
 • ITV-Security
 • Aalborg University Business School

Projektet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

For mere information

LinkedIn logo Ajmir Safi

Ajmir Safi

International Advisor
+45 21 65 36 61
ajs|digitallead.dk