Re-start Digitalization in Greater Copenhagen

Baggrund

Projektet vil etablere et samarbejde på tværs af landegrænserne med fokus på digitalisering og innovation som determinanter for vækst og udvikling i regionen.

De to klynger for digitale teknologier i Sydsverige og Danmark, Mobile Heights og DigitalLead, forventer at være centrale aktører i den digitale transformationsstrategi og de kommende europæiske digitale innovationshubs (EDIH) og vil dermed bidrage til at realisere EU-kommissionens ambitioner i deres respektive regioner. 

Mobile Heights og DigitalLead samarbejder med 580 medlemmer, der er centrale aktører for digital innovation i Øresundsregionen. Et partnerskab, hvor begge klynger arbejder sammen, har det unikke potentiale til at blive en platform for innovation og økonomisk vækst i Øresundsregionen ved at øge samspillet mellem erhverv og industri, forskning og uddannelse, offentlige myndigheder og private borgere på begge sider af broen.

Formål

Projektet har til formål at udvikle et strategisk og smart grænseoverskridende værdikædesamarbejde med fokus på at øge den globale konkurrenceevne i Øresund, Kattegat og Skagerrak ved at styrke forretnings- og innovationsmuligheder for SMV'er, der arbejder med digitale løsninger.

Projektet vil tage udgangspunkt i de følgende 3 præ-definerede fokusområder, hvor vi enten ser en samfundsudfordring eller en vækstmulighed:

1. Udfordring: ICT er både CO2-darling og CO2-synder

De digitale virksomheders egne interne grønne omstilling – fokus på energireduktion og -fleksibilitet. Deling af best practice.

2. Mulighed: Embedded Software

Der er potentiale for et stærkt B2B-match mellem softwarevirksomheder i Danmark og hardwarevirksomheder i Sverige.

3. Mulighed: Digital teknologividen i virksomheder og offentlige organisationer

Opkvalificering af arbejdsstyrken ved brug af digitale teknologier, når digitaliseringsforløb gennemføres generelt i samfundet.

Et partnerskab, hvor begge klynger arbejder sammen, har det unikke potentiale til at blive en platform for innovation og økonomisk vækst i Øresundsregionen. 

For mere information

LinkedIn logo Jonas Hansen

Jonas Hansen

Senior Funding Manager - Teamlead Digital&Green
+45 20 89 53 78
jh|digitallead.dk