Digital Energy Hack: Elektrificering af transport og fleksibilitet

På vej mod en CO2-neutral verden forventes det, at en stor del af vores transport bliver elektrificeret. Direkte elektrificeret køretøjer kræver opladning, således flyttes store energimængder fra fossile kilder (benzin og diesel) til leverance fra elnettet. Måden hvorpå denne opladning udføres kan blive en stor udfordring for elnettet hvis det ikke gøres smart fra starten.​

Digitalisering være med til at løse og derfor inviterer DigitalLead sammen med Energy Cluster og Energinet til:

Digital Energy Hack - ELEKTRIFICERING AF TRANSPORT OG FLEKSIBILITET ​

Energinet har defineret problemstillinger, og vi håber, I er klar til at udvikle jeres forretning indenfor feltet.


Problemstillinger:

Kan vi styre opladningen intelligent på tværs af markedet, operatører mm.?
Hvordan sikrer vi en optimal ladestruktur, der tager højde for både forbrugere, operatører og elnettet?​

Hvordan aktiverer vi endnu flere af batterierne i systemydelsesmarkedet?​
Når der i fremtiden kommer flere elbiler, er der stort potentiale for at bruge batterier til at balancere elnettet.

Hvordan kan markedet facilitere, at vaskemaskinen vasker grønt og elbilen lader grønt?​
Hvordan hjælper vi den almindelige husstand med at være en grøn elforbruger og starte varmepumpen, når der er VE i nettet? Hvordan sender vi et signal om at skrue op for forbruget og lade elbilen og vaske tøj, når det er hensigtsmæssigt? Hvordan kan vi sætte data i spil til at gøre forbrugeren mere fleksibel?​

Udrulningen af standere, hvordan kan data optimere den proces bedst muligt?
Med flere elbiler på markedet, begynder ladestandere at blive mere presset. Hvordan sikrer vi en udrulning af standere, der både tager højde for transporten og elnettet? Skal det være et heatmap, og i så fald hvordan skaber og bruger vi et opladnings heatmap?​

Det bliver en dag med højt tempo og god stemning. Der skal idegeneres og præsenteres, gives feedback og videreudvikles.

Hele dagen vil der stå hjælpere klar med viden indenfor temaet og projektfunding. Som afslutning på dagen kårer vores ekspertpanel  en vindergruppe. Måske er ideen så god, at der inviteres til videreudvikling i Energinets Open Door lab.

Program

Velkommen

Præsentation af problemstillinger

Gruppearbejde - idegenerering

Frokost og networking

Gruppearbejde - udvikling af mock-up

Præmieoverrækkelse til bedste løsning

Farvel og tak for i dag

Dagen faciliteres af Helena Splidsboel, Thomas Vohs-Ahlers og Birgit-Johanne Andersen.

Virksomhedsmålgruppe

Startups, SMV (IT) SMV (Energi), forskere, Large Enterprise (Energy) og Large Enterprise (IT)

Del på LinkedIn
10. marts 2022
Kl. 10:00 - 15:00

Priser

Medlemmer
Gratis
Ikke-medlemmer
Gratis
No-show gebyr
kr. 500,-
Alle priser er DKK og ekskl. moms
Innovations Allé 3 7100 Vejle
Tilmeldingsfristen er desværre overskredet. Kontakt DigitalLead for tilmelding.

Tilmeldingsfrist

22. februar 2022 kl. 12:00

Afmeldingsfrist

4. marts 2022 kl. 12:00

Arrangører

  • DigitalLead
  • Energinet
  • Energy Cluster Denmark
DigitalLead
Energinet
Energy Cluster Denmark

Relaterede events