Digital Energy Hack: Flexibility

I 2030 skal vores elnet bygge på VE, der er uforudsigeligt som vinden blæser. Derfor skal flere tilbyde sin fleksibilitet, enten ved at skrue op eller ned for noget forbrug.​

For at balancere elnettet benyttes systemydelser, også kaldet reserver. Dette kan både være mere produktion af energi, batterier der lader eller aflader eller noget forbrug der sættes op eller ned. I dag er det forholdsvist nemt at tænde for et kraftværk, men vi skal bruge endnu flere grønne systemydelser fx i form af at skrue op for forbruget, når der er meget VE i nettet.

​​

Det skal digitalisering være med til at løse og derfor inviterer DigitalLead sammen med Energy Cluster og Energinet til Digital Energy Hack - FLEKSIBILITET ​

Energinet har defineret problemstillinger og vi håber I er klar til at udvikle jeres forretning indenfor feltet.

Problemstillinger:

Markedsdesign for balancering af det danske el system

Hvad har markedet af krav og forventninger til fremtidens handel med systemydelser? Hvad er den grønne værdi ved at levere ydelser? Kræves f.eks. mærkater, grønne certifikater, konkrete CO2-besparelser?​

Markedsgørelse af timebaseret dokumentation og samtidighed​
Hvordan kan virksomheder screenes for fleksibilitet? Her søges et koncept der kan hjælpe både virksomheder og energirådgivere, til at spotte fleksibilitetsmuligheder ved forbrugeren.

Koncept til screening af fleksibilitet hos forbrugeren​
Hvordan kan et markedsdesign (brugerværdien) se ud på brugerrejsen fra forecast til dokumentation af det reelle energiforbrug som understøtter samtidighed? Hvordan får vi matchet producenten og forbrugeren?

Hvordan faciliterer marked proaktiv forbruger fleksibilitet?​
Hvordan skaber vi en efterspørgsel hos forbrugeren for at være mere fleksibel? Hvordan inddrager vi forbrugeren i fleksibilitet og understøttelse af elnettet og skal vi gøre brug af alternative virkemidler såsom kommunikation eller gamification?

Det bliver en dag med højt tempo og god stemning. Der skal idegeneres og præsenteres, gives feedback og videreudvikles.

Hele dagen vil der stå hjælpere klar med viden indenfor teamet og projekt funding.

Som afslutning på dagen kåres en vindergruppe. Måske er ideen så god, at der inviteres til videreudvikling i Energinets Open Door lab.

Program

Velkommen

Præsentation af problemstillinger

Gruppearbejde - idegenerering

Frokost og networking

Gruppearbejde - udvikling af mock-up

Præmieoverrækkelse til bedste løsning

Farvel og tak for i dag

Del på LinkedIn
2. juni 2022
Kl. 09:30 - 15:30

Priser

Medlem
Gratis
Ikke-medlem
Gratis
No-show gebyr
kr. 500,-
Alle priser er DKK og ekskl. moms
Spinderigade 11 7100 Vejle
Tilmeldingsfristen er desværre overskredet. Kontakt DigitalLead for tilmelding.

Tilmeldingsfrist

30. maj 2022 kl. 12:00

Afmeldingsfrist

30. maj 2022 kl. 12:00

Arrangører

  • Center Denmark
  • DigitalLead
  • Energinet
  • Energy Cluster Denmark
OPLØST EFTER ERKLÆRING: OPLØST EFTER ERKLÆRING: Center Denmark
DigitalLead
Energinet
Energy Cluster Denmark

Relaterede events