Generalforsamling 2023

Vi er glade for nu at kunne invitere alle DigitalLeads medlemmer og stiftende parter til årets generalforsamling.

Vi afholder ordinær generalforsamling den 9. maj 2023 kl. 10.00 -11.30. Generalforsamlingen afholdes online.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsesformand Jane Rygaard på e-mail jane.rygaard@nokia.com senest 2 uger før generalforsamlingen jf. pkt. 5.8. Bestyrelsen vil udsende de indkomne forslag senest en uge inden generalforsamlingen.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, opfordres du til at melde dit kandidatur til bestyrelsesformand Jane Rygaard jane.rygaard@nokia.com. Du kan også stille op på selve generalforsamlingen.

Tilmelding:

Generalforsamlingen er kun for medlemmer af DigitalLead. Det er gratis at deltage, men husk at tilmelde dig.Medfinansieret af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

EU LOGO (7)

DEB-logo_cmyk

Dagsordenen til generalforsamlingen

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af DigitalLeads årsregnskab 2022

4. Forelæggelse af budget til orientering

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Orientering om udpegninger af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Del på LinkedIn
9. maj 2023
Kl. 10:00 - 11:30

Priser

Medlemmer
Gratis
Ikke-medlemmer
Gratis
Alle priser er DKK og ekskl. moms
Birgit Pia Nøhr
+45 29 72 07 01
bpn|digitallead.dk
Online
Tilmeldingsfristen er desværre overskredet. Kontakt DigitalLead for tilmelding.

Tilmeldingsfrist

8. maj 2023 kl. 16:00

Sprog

Dansk

Arrangører

  • DigitalLead
DigitalLead