(AFLYST) Infomøde om støttemuligheder i Horizon Europe programmet (Digitalisering)

Få ny viden om støtte-muligheder i Horizon Europe programmet (digitalisering og data i fødevare værdikæder)


Food & Bio Cluster, DigitalLead og Odense Robotics inviterer 10 . maj på et arrangement, hvor du kan høre om mulighederne for at indgå i et europæisk Horizon samarbejdsprojekt, der skal understøtte digitalisering og automatisering af værdikæderne omkring fødevarer og biologisk produktion.

Et nyt samarbejde mellem SMV’er i fødevarer, digitalisering og robot-, automations- og dronevirksomheder, skal understøtte at virksomhederne i målgruppen får øget deres viden om mulighederne i de europæisk Horizon-samarbejdsprojekter, får adgang til ny viden, support og gode råd og hjælp til at indgå i en Europæisk Horizon ansøgning i første kvartal i 2024.

Den 10 . maj afholdes første videns-arrangement, som senere følges op af en workshop, matchmaking og sparring, frem mod at interesserede virksomheder får mulighed for at ansøge om ”vouchers” af 100.000 DKK til støtte i skriveprocessen, som er påkrævet, når man skal indgå i en europæisk ansøgning.


Tema

Temaet for dagen er på digitalisering af værdikæderne omkring fødevarer og biologisk produktion.

Deltager du 10 . maj, kan du forvente at:

  • Høre om mulighederne i Horizon Europe programmet
  • Få en oversigt over bevillinger og ”calls” indenfor digitale løsninger og fødevare produktion
  • Høre cases fra danske virksomheder – hvad fik de ud af deres deltagelse i et Horizon-projekt?
  • Introduktion til kommende workshops om udvikling af partnerskaber
  • Få gode råd til hvordan du kommer i gang med din partnersøgning
  • Indsigt i, hvordan man kan opnå støtte til at skrive ansøgningen
  • Få adgang til netværk

Food & Bio Cluster Denmark, Odense Robotics og DigitalLead er medfinansieret af Uddannelses- og forskningsstyrelsen.

Program

09.30 Ankomst og registrering

10.00 Velkommen v/ Jan Lund, Senior Innovation Manager, Food & Bio Cluster

10.10 Introduktion til Horizon programmet og projekttyper v/

10.40 2 Cases: Hvad fik danske virksomheder ud af Horizon-samarbejdsprojekter?

11.30 Overvejelser og gode råd om deltagelse i Horizon v/

12.00 Frokost og netværk

12.45 Hvilke relevante calls kommer der indenfor digitale løsninger og fødevare produktion v/Simon Pulsen, Senior Innovation Manager, Food and Bio Cluster

13.15 Introduktion til vores tilbud og videre proces Food and Bio Cluster v/ Jan Lund, Food and Bio Cluster

13.45 Spørgsmål

14:00 Afslutning på arrangementet

Del på LinkedIn
10. maj 2023
Kl. 00:00

Priser

Medlemmer
Gratis
Ikke-medlemmer
Gratis
Alle priser er DKK og ekskl. moms
Jonas Hansen
+45 20 89 53 78
jh|digitallead.dk
Fruebjergvej 3 2100 København Ø Danmark
Tilmeldingsfristen er desværre overskredet. Kontakt DigitalLead for tilmelding.

Tilmeldingsfrist

5. maj 2023 kl. 00:00

Sprog

Dansk

Arrangører

  • DigitalLead
  • Food & Bio Cluster Denmark
  • Odense Robotics
DigitalLead
Food & Bio Cluster
Food & Bio Cluster Denmark
Odense Robotics