Tech og Trivsel

Kan digitale løsninger og såkaldt social tech bidrage til at afhjælpe samfundsmæssige problemer i forhold til mental sundhed og mistrivsel blandt unge? Deltag på dette netværksmøde og bliv inspireret til, hvordan social tech kan løse konkrete problemstillinger.

Sorg, angst og depression er i stigende grad blevet et samfundsproblem, som skaber mistrivsel hos især unge mennesker og samtidig udgør en voksende faglig, økonomisk og personalemæssig udfordring for det offentlige sundhedssystem.

Digitale løsninger i forhold til mental sundhed har i de senere år vundet større indpas i form af privatudviklede digitale løsninger, offentligt udviklede løsninger samt løsninger udviklet i offentlige-private partnerskaber.

Den stigende anvendelse af digitale løsninger udgør både en interessant arena for offentlig-private partnerskaber og et voksende kommercielt marked for teknologileverandører.

Det får du ud af at deltage

 • Viden om social tech og mental sundhed
 • Indsigt i konkrete løsninger
 • Inspiration til at understøtte dine services med digitale løsninger
 • Netværk og nye forbindelser

På dette arrangement stiller vi skarpt på, hvordan og i hvilken udstrækning digitale løsninger til psykologisk forebyggelse og behandling kan bidrage til at løse en central velfærdsudfordring.

Digitallead, Teknologisk Institut og Danish Life Science Cluster inviterer udvalgte faglige problemejere og digitale løsningsejere til fælles videndeling og drøftelse af behovet for at styrke det danske økosystem for digitale løsninger i forhold til mental sundhed og trivsel – såkaldt social tech.Medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Program


13.00 - 13.15: Velkommen

v. DigitalLead, Danish Life Science Cluster og Teknologisk Institut


13.15 – 13.35: Hvilke udfordringer står vi overfor?

Den nye Fællesskabsmåling for 2022 fra VIVE udarbejdet for Mary Fonden og TrygFonden viser, at en voksende gruppe kæmper med psykisk mistrivsel. Oplæg v. Mikkel Lynggaard, analyseansvarlig hos Mary Fonden

13.35 - 15.00: Eksempler

 • Center for Digital Psykiatri: Digital selvhjælp ved mistrivsel og psykiske lidelser hos unge og voksne med eksempler fra MindHelper og Internetpsykiatrien v. Marie Paldam Folker, afdelingschef
 • Khora Exposure: Interaktive redskaber til eksponeringsterapi og behandling af bl.a. angst og sociale forbier v. Mads Lopes, product manager
 • Parazute: Automatisk aktivering af de psykisk sårbares netværk, når deres mental tilstand forværres. V. Claus Møldrup, CEO
 • Det Nationale Sorgcenter: Udvikling af digitale services til forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner v. Karina Madsen, vicedirektør
 • Social space: Fællesskab for etablerede rådgivningstilbud i forhold til mistrivsel blandt børn og unge v. Freja Boysen, CEO

15.00 – 15.15: Opsamling

15.15 – 16.00: Uformel networkning

Del på LinkedIn
17. april 2023
Kl. 13:00 - 16:00

Priser

Medlemmer
Gratis
Ikke-medlemmer
Gratis
Alle priser er DKK og ekskl. moms
Sidsel Skovborg
+45 30 76 71 13
sis|digitallead.dk
Tilmeldingsfristen er desværre overskredet. Kontakt DigitalLead for tilmelding.

Tilmeldingsfrist

16. april 2023 kl. 00:00

Sprog

Dansk

Arrangører

  Danish Life Science Cluster
  DigitalLead
  Teknologisk Institut