Generalforsamling 2024

Kære medlemmer af DigitalLead. Vi afholder ordinær generalforsamling den 7. maj 2024 kl. 10.00 -11.30. Generalforsamlingen afholdes online.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til bestyrelsesformand Jane Rygaard på e-mail jane.rygaard@nokia.com senest 2 uger før generalforsamlingen jf. pkt. 5.8.

Bestyrelsen vil udsende de indkomne forslag senest en uge inden generalforsamlingen.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, opfordres du til at melde dit kandidatur til bestyrelsesformand Jane Rygaard jane.rygaard@nokia.com. Du kan også stille op på selve generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er kun for medlemmer af DigitalLead. Det er gratis at deltage, men husk at tilmelde dig.

Vi glæder os til at se jer,

På vegne af bestyrelse og direktion,
Bestyrelsesformand Jane Rygaard & CEO Henrik Aarestrup

Dagsordenen til generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af DigitalLeads årsregnskab 2023
 4. Forelæggelse af budget til orientering
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Orientering om udpegninger af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Medfinansieret af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

EU LOGO (7)

DEB-logo_cmyk

Del på LinkedIn
7. maj 2024
Kl. 10:00 - 11:30

Priser

Medlem
Gratis
Alle priser er DKK og ekskl. moms
Henrik Aarestrup
+45 93 99 30 36
haa|digitallead.dk
Online
Tilmeldingsfristen er desværre overskredet. Kontakt DigitalLead for tilmelding.

Tilmeldingsfrist

7. maj 2024 kl. 09:00

Sprog

Dansk

Arrangører

 • DigitalLead
DigitalLead

Oplægsholdere

LinkedIn logo Jane Rygaard

Jane Rygaard

Formand for DigitalLeads bestyrelse & Head of Dedicated Wireless Networks
Nokia Denmark A/S