Ledelse af teknologiprojekter

Teknologiprojekters kompleksitet og hurtige udviklingstempo stiller høje krav til ledelse. Effektiv risikostyring og forandringsledelse er nøglen til succes.


Kursus beskrivelse

Dette 4-dages kursus i projektledelse af teknologiprojekter er skabt til at styrke dine færdigheder med et specifikt fokus på afklaring af teknologi projektets vilkår for en succesfuld implementering og transformation. Forløbet tager dig med i et deep-dive i essentielle værktøjer og teknikker til at håndtere udvalgte projektstyringsopgaver i teknologiprojekter frem for at føre dig bredt og overordnet igennem alle facetter af projektledelse. Kurset er således et værktøjskursus, hvor vi over 4 kursusdage dykker ned i udvalgte emner.Kursusforløb

Dag 1 den 23. maj 2024


Afklaring af teknologiprojektets vilkår & beslutning om projektets form og ramme.

Du lærer at definere klare mål, organisere og fastlægge projektets form, ramme og projektspor, der passer til de forskellige ingeniørmæssige fagligheder i dit teknologiprojekt samt at identificere projektets interessenter. Dagens emner inkluderer også: Vurdering af projektets kompleksitet og unikke natur, vurdering af teknologiindhold, 5X5-modellen som beslutningsværktøj samt design af struktur, projektforløb og metodemæssige tilgang herunder introduktion til SCRUM.


Dag 2 den 30. maj 2024


Usikkerheder & Risikostyring.

De ubekendte er mange, når du har med udvikling af ny teknologi at gøre. Du lærer at fokusere på projektets usikkerheder som vejen til succes. Og du lærer at identificere, analysere og håndtere risici i projektet ved brug af anerkendte metoder. Gennem praktiske øvelser og casestudier vil kurset udstyre dig med redskaber til at udvikle en robust tilgang til risikostyring og sikre, at teknologiprojektet er forberedt på at håndtere uforudsete udfordringer.


Dag 3 den 3. juni 2024


Projektplanlægning.

Du lærer at definere opgaver, estimere tid og ressourcer, udvikle realistiske tidsplaner og sikre, at din plan er robust i forhold til et teknologiprojekts mange spor eller delprojekter. Fokus er på at udvikle planer, som imødekommer projektets teknologimål og er nemme at samarbejde om og kommunikere. Emnerne er blandt andre WBS (Work Breakdown Structure), estimeringsteknikker, styringshåndtag og contingency ved skred i planerne for teknologiske delkomponenter eller nødvendige teknologiske omvalg i projektet.


Dag 4 den 18. juni 2024


Transformation & Implementering.

Du lærer strategier og metoder til at håndtere forandringer, lede implementeringsprocessen, og sikre, at projektets teknologimål opfyldes. Emnerne inkluderer forandringsledelse, implementeringsstrategier og evaluering af projektets succes. Med andre ord, virker den nye teknologi eller det nye teknologiske produkt efter hensigten og er den forankret rigtigt i organisationen eller hos kunden.

Hver dag kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser, gruppediskussioner og casestudier. Kurset er designet til at give dig en holistisk forståelse for projektledelse af teknologiprojekter, så du kan anvende dine nye færdigheder i virkelige teknologiprojekter. Inden dag 4 vil du skulle lave en forandrings- og implementeringsanalyse, som du forventes at løse inden kursusdagen. Tidsforbruget forventes at være et par timer. 

 

Specialistkurserne er udviklet af Aarhus Universitet i samarbejde med TechCircle og Ingeniørforeningen IDA. I gennemførelsen af kurserne indgår højt specialiserede fagligheder fra universitetsmiljøet.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der allerede har erfaring med projektledelse af teknologiprojekter.

Forberedelse

En case opgave sendes til deltagerne og skal læses inden kursusstart.

Del på LinkedIn
23. maj 2024
Kl. 09:00 - 16:00

Priser

Medlem
Gratis
Ikke-medlem
Gratis
Alle priser er DKK og ekskl. moms
Anne-Mette Overdahl Kuijpers
+45 93 90 44 21
aok|digitallead.dk
Institut for Elektro- og Computerteknologi Finlandsgade 22 8200 Aarhus

Tilmeldingsfrist

21. maj 2024 kl. 12:00

Sprog

Dansk

Arrangører

  • AU - Aarhus Universitet
  • DigitalLead
  • Ida Ingeniørforeningen I Danmark
  • TechCircle
AU - Aarhus Universitet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (Logo til web)
Den Europæiske Union (LOGO til web)
DigitalLead
Ida Ingeniørforeningen I Danmark
TechCircle