AI og Sundhedsdata - yndlingsdrink eller sprængfarlig cocktail?

Hvordan bruges AI, data og andre digitale teknologier i forskellige sundhedsfaglige kontekster? Hvad er udfordringerne og potentialerne - og hvordan skabes innovation i krydsfeltet mellem det private og det offentlige?

I et samarbejde mellem AI Innovation House og DigitalLead afholdes konferencen ’AI og Sundhedsdata

- yndlingsdrink eller sprængfarlig cocktail?" den 1. november 2021. 

Her inviterer vi en række spændende oplægsholdere til at give deres vinkler og holdninger om, hvordan AI, data og andre teknologier anvendes i sundhedsfaglige kontekster, hvordan data kan og bør håndteres - og hvordan man undgår datalæk og andre sikkerhedsbrud, der kan ende med omtale på forsiden af landets aviser.

Program

9.00
Ankomst, registrering og networking


9.30

Velkomst

En europæisk fremtid med lige adgang til data og AI-baserede sundhedstjenester v/ Clayton Hamilton, Regional Adviser, World Health Organization Regional Office for Europe

Selvom AI-baserede sundhedstjenester har et stort potentiale for at løse nogle af de mest presserende sundhedssystemudfordringer, er kriterierne for sikker implementering og lige adgang stadig usikre. Denne korte præsentation fremhæver nogle af de faktorer, der vil påvirke fremtiden for, hvordan sundhedsdata og AI-baserede sundhedstjenester modtages og bruges i europæiske sundhedssystemer.


9.50

Keynote

Etik - Hvem vil stå på forsiden? v/ Tina Brøgger Sørensen, partner, Kromann Reumert

Krav til overholdelse af skrevne og uskrevne etiske standarder sætter en ekstra dimension på udviklingen af algoritmer og anvendelsen af AI indenfor sundhedsområdet og vil mange tilfælde udgøre en ”ekstra” eller ny form for risiko. 


Oplægget kommer ind på nogle praktiske eksempler og sætter fokus på, hvordan etiske krav både kan opstå i tæt samspil med juridiske krav og som on-top krav til ellers lovlige løsninger (”bare fordi man kan/må bruge en konkret løsning, er det ikke ensbetydende med, at man skal”). 


Oplægget afrundes med at fokusere på nogle af de etiske områder, som organisationer skal være særligt opmærksomme på, når de udvikler og anvender algoritmer, som behandler helbredsoplysninger.


Sessioner: 'Bedre brug af data'

10.20

Hurtigere behandling ved akut sygdom med AI. Hvis vi må. v/ Kim Mouridsen, professor, Aarhus Universitet

Der er et voksende pres på sundhedssektoren globalt, blandt andet på grund af voksende og aldrende befolkninger. Det betyder længere ventelister og potentielt mindre effektiv behandling og alvorlige fejl. 


Forskning og resultater fra tidlige anvendelser i praksis viser at sundhedsvæsenet kan udnytte et stort potentiale med AI for eksempel til hurtigere behandling af akut sygdom som blodprop i hjernen, men også tidlig opsporing af sygdom og optimering af behandlingsforløb for den individuelle patient. 


Men det forudsætter væsentlig bedre adgang til sundhedsdata, for vi kan beskytte sundhedsdata så meget, at vi selv med AI ikke kan garantere den optimale behandling til kommende generationer.

10.40

Hvordan kan Kunstig Intelligens bidrage til et mere patientsikkert sundhedsvæsen? v/ Morten Krogh Danielsen, Director, Advisory Nordic Healthcare

I dette indlæg fortæller Morten Krogh Danielsen, Director, Advisory Nordic Healthtcare fra SAS Institute om, hvordan avanceret teknologi og kunstig intelligens gør det mere sikkert at være patient. Morten Krogh Danielsen viser konkrete eksempler på løsninger, som er i produktion på danske og nordiske hospitaler, og han kommer ind på flere igangværende, banebrydende projekter, som har til formål dels via kunstig intelligens at klarlægge en borgers risiko for at blive diagnosticeret med kræft inden for 3 måneder, dels hvordan kunstig Intelligens sikrer hurtigere og bedre diagnostik af den akut indlagte patient.

Eksemplerne i præsentationen er fra hospitalsverdenen, men metodik og tilgang til algoritme udvikling kan repliceres indenfor andre forretningsområder.

11.00

Animalske sundhedsdata starter i staldene v/ Ole Strøm, CEO & Founder, Pharma Score Software A/S

PSS er stiftet af dyrlæger og datanørder i overbevisningen om, at der er en fremtid for den animalske fødevareproduktion, - men omvendt også, at det er givet, at det ikke er muligt uden betydelig forandring, digitalisering og regulering/kontrol/certificering. PSS’ mission starter i epicentret for denne centrale omstilling - hos landmændene, i staldene, hos dyrene, - med en digital medicinregistreringsplatform - brugerdrevet, cloudbaseret og med fokus på den vigtigste enkeltkomponent i den animalske fødevareproduktion: Raske dyr gennem diagnosticeret, korrekt og rettidig medicinering.

PSS er stiftet i 2017 af dyrlæger og datanørder med årelang erfaring fra Dansk Landbrug, den animalske fødevareproduktion og Data Science indenfor Animal Health og Veterinær Pharma sektorerne. Erfaringen strækker sig tilbage fra den spæde start med digitalisering i 1990’erne og frem til i dag, hvor sektorerne oplever en flodbølge af initiativer, som over de kommende årtier utvivlsomt kommer til at revolutionere og digitalisere den globale fødevare- og landbrugsproduktion”.


11.20

Pause & networking


Sessioner: 'Varme hænder og brug af teknologi'

11.50

Spar sengedage, når AI flytter ind hos patienterne v/ Jesper Lodahl, CEO, Levvel Health
AI kan opdage sygdom og forværringer i opløbet. Indtil nu har AI dog først og fremmest været anvendt som beslutningsstøtte i klinikken. Nye teknologier gør det muligt, nemt og billigt at flytte AI helt ud i patienternes hjem med fjernmonitorering. Det gør det muligt at identificere og behandle opblussen eller forværringer, før patienterne bliver indlagt. Og det er på tværs af sektorskel og sygdomsområder fra KOL til hjertefejl. 


Det giver gladere patienter og bedre behandlingsforløb, og sparer samtidig samfundet sengedage, genindlæggelser og personaleressourcer i en tid med akut mangel på sengepladser og sundhedspersonale

12.10

Den kommunale hånd er den sidste der bruges v/ Joachim Kristensen, teknologi- og forretningsspecialist, Public Intelligence

De demografiske udfordringer, som afspejler sig i flere plejekrævende ældre, færre hænder og større økonomisk behov, gør, at vi ikke længere kan tænke om levering af velfærdsydelser som før. Hvor det før har været normen, at en kommunal velfærdsmedarbejder varetog opgaven, er det nødt til, i fremtiden, at være teknologi eller andet. 


Public Intelligence har igennem en lang række projekter arbejdet med netop dette dilemma og har hjulpet kommuner med at finde metoder til at levere samme eller bedre service. På oplægget vil Joachim præsentere en række af koncepterne og deres resultater med fokus på teknologierne.12.30

Paneldebat

Hvad skal vi med AI og sundhedsdata – og hvordan kommer det til gavn for både slutbrugere og borger?

Deltagere:

 • Claus F. Nielsen, CEO, PPCN.Xyz and Co-Founder, Data for Good Foundation
 • Mette Bossen Linnet, Regionsrådsmedlem, Region Syddanmark
 • Sofie Plenge, Kultur- og sundhedsdirektør, Vejle Kommune
 • Peder Stein Burgaard, Director Of Business Development, Atea


13.00

Frokost


Sessioner: 'Varme hænder og brug af teknologi' - fortsat

13.40

Hvordan kan vi som politikere understøtte AI-området? – Eksempler fra Region Syddanmark v/ Mette Bossen Linnet, formand for Region Syddanmarks Digitaliseringsudvalg

Mette Bossen Linnets oplæg vil handle om konkrete eksempler, erfaring med både politisk at drive/skubbe på, men også være borgerens stemme og repræsentant i forhold til at finde balancerne.


14.00

Keynote

Revolution på sundhedsområdet v/ Peder Jest, selvstændig, Jest-consulting, speciallæge i geriatri og int. medicin
AI vil medføre en revolution på sundhedsområdet. Det vil styrke det diagnostiske område, skabe nye behandlingsmåder og forandre forebyggelsesområdet. Kvantespringet er i gang, før ledelser, lovgivere og etiske organisationer har formået at følge med. 


Der vil blive markant behov for nytænkning på disse områder. Hvis AI, automation, digitalisering og medmenneskelig kontakt skal gå hånd i hånd, kræves en helt anden opmærksomhed og hurtigere aktivitet fra myndigheder og organisationer, for fremskridtet venter ikke på dem. Der vil i oplægget blive spundet en, sikkert fantasifuld, ende over, hvad der venter os på disse områder.


14.30

Tak for i dag

Programmet opdateres løbende

Målgruppe

 • Offentlige beslutningstagere
 • Praktiserende læger
 • Politikere / Influencers
 • Sundhedsfagligt personale
 • Sundhedsteknologiske virksomheder
Del på LinkedIn
1. november 2021
Kl. 09:00 - 14:45

Priser

Medlemmer
Gratis
Ikke-medlemmer
Gratis
Alle priser er DKK og ekskl. moms
AI Innovation House, Innovations Allé 3, 7100 Vejle
Tilmeldingsfristen er desværre overskredet. Kontakt DigitalLead for tilmelding.

Tilmeldingsfrist

26. august 2021 kl. 00:00

Sprog

Dansk

Afmeldingsfrist

26. august 2021 kl. 00:00

Arrangører

 • AI Innovation Center A/S
 • Danish Life Science Cluster
 • DigitalLead
AI Innovation Center A/S
AI Innovation House
Danish Life Science Cluster
DigitalLead

Oplægsholdere

LinkedIn logo Claus F. Nielsen

Claus F. Nielsen

CEO, PPCN.Xyz and Co-Founder, Data for Good Foundation
Data for Good Foundation
Clayton Hamilton

Clayton Hamilton

Regional Adviser, World Health Organization Regional Office for Europe
World Health Organization, Regional Office for Europe
LinkedIn logo Jesper Lodahl

Jesper Lodahl

CEO, Levvel Health ApS
Levvel Health ApS
LinkedIn logo Joachim Kristensen

Joachim Kristensen

Teknologi- og forretningsspecialist, Public Intelligence
Public Intelligence
LinkedIn logo Kim Mouridsen

Kim Mouridsen

Professor, Aarhus Universitet, CEO & Founder, Cercare Medical, Founder, Mindway AI
LinkedIn logo Mette Bossen Linnet

Mette Bossen Linnet

Regionsrådsmedlem, Region Syddanmark
Region Syddanmark
LinkedIn logo Morten Krogh Danielsen

Morten Krogh Danielsen

Director, Advisory Nordic Healthcare
SAS INSTITUTE A/S
LinkedIn logo Ole Strøm

Ole Strøm

CEO & Founder, Pharma Score Software A/S
Pharma Score Software A/S
LinkedIn logo Peder Jest

Peder Jest

Selvstænding, Jest-consulting & speciallæge i geriatri og int. medicin
Jest-Consulting
LinkedIn logo Tina Brøgger Sørensen

Tina Brøgger Sørensen

Partner, Kromann Reumert
Kromann Reumert

Relaterede arrangementer