Anvendelse af Zoom

DigitalLead anvender Zoom til afholdelse af de fleste af vores webinarer.

Anvendelsen af Zoom overholder de gængse sikkerhedsråd, herunder anvendelse af købt licens, brug af passwords til møder, "lobbyfunktion", så kun kendte deltagere får adgang til mødet osv.

Webinarerne optages, men udelukkende til internt brug, og materialet bliver således ikke tilgængeligt for andre end webinarets arrangører.