Brug geodata og vanddata til at skabe en forretning

Hvilke offentlige data er tilgængelige for virksomheder - og hvordan bygger man en forretning på dem? 

Det og meget mere sætter vi spot på ved dette halvdagsseminar, der byder på oplæg fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), GEUS samt virksomheder, der har skabt succesfulde forretninger på baggrund af offentlige data. 

Gruppearbejde

Udover oplæg vil der være gruppearbejde, hvor du skal diskutere emnerne med andre virksomheder, der har samme interesseområde som dig.

Program

Velkomst


Introduktion til SDFE og SDFE Labs / Bente Steffensen og Ulla Kronborg Mazzoli, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)

Der er mange frit tilgængelige offentlig data. Vi får eksempler på, hvor man kan tappe data fra, og hører om rollefordeling og samarbejde mellem den offentlige og private sektor om udvikling af løsninger. Vi får desuden eksempler på, hvordan det kan bruges. 

> Se optagelse af oplæg

Deling af data vedr. vandkredsløb og klimatilpasning – hvem er brugerne og hvad anvendes data til samt user uptake v/Hans Jørgen Henriksen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Datatilgængelighed, dokumentation, usikkerhedsvurdering, nye data på vej ind samt mulighed for interaktion med andre brugere og SMV’ere. Klima- og hydrologiske services i DK med udgangspunkt i tilgængelighed af brugerrelevante data, viden og værktøjer på klimatilpasning.dk


> Se optagelse af oplæg

SDFE's bymodel v/ Thomas Kim Kjeldsen, Alexandra Instituttet

Der udstilles i dag frit tilgængelige 3d bymodeller fra flere kommuner samt SDFE labs. Jeg vil fortælle, hvordan disse bymodeller kan bringes i anvendelse med nye åbne standarder til webbaseret distribution. Der vises eksempler på webbaserede 3d visualiseringsservices, som kombinerer flere frie datakilder som bymodeller, højdekort og skråfoto.

> Se optagelse af oplæg


Pause


Byggeri v/ Bo Overgaard, Septima

Septima har bygget deres forretning op omkring fri grunddata - herunder særligt data fra SDFE, og hjælper private og offentlige virksomheder med at skabe værdi ud af data ofte gennem koblingen til kundernes egne forretningsdata. Bo Overgaard fra Septima vil gennemgå en række eksempler på hvordan data kan anvendes i praksis med hovedvægt på løsninger inden for byggeri og anlæg.


Klimatilpasning v/ Morten Revsbæk, Scalgo

Hvordan kan frie data skabe mulighed for komme ud på internationale markeder. Scalgo er et glimrende eksempel på, hvordan tilgængeligheden af geodata og detaljerede opmålinger af jordoverfladen kan anvendes til at skabe en skalérbar forretning indenfor digitale værktøjer og analyser. Scalgo har udviklet en platform til at arbejde med overfladevand i forbindelse med klimatilpasning, byplanlægning, naturgenopretning og design af infrastruktur. Platformen blev skabt på frie data i Danmark, men anvendes i dag af mere end 10.000 brugere i 6 lande.

Jord, vand og natur v/ direktør Lars Groth, Din Geo

DinGeo er et andet godt eksempel på en innovativ virksomhed, som har udviklet en meget brugervenlig platform, hvor kommende eller nuværende boligejere kan søge på konkrete adresser og få oplysninger om alt fra ejendomsvurdering til oplysninger om sundhed, oversvømmelse, boligfakta og lokal område. Platformen trækker på frie geodata om grundvandsstand og geologiske forhold.

> Se optagelse af oplæg


Opsamling og tak for i dag

Del på LinkedIn
16. juni 2021
Kl. 09:00 - 12:00

Priser

Medlemmer
Gratis
Ikke-medlemmer
Gratis
Alle priser er DKK og ekskl. moms
Tilmeldingsfristen er desværre overskredet. Kontakt DigitalLead for tilmelding.

Tilmeldingsfrist

14. juni 2021 kl. 00:00

Sprog

Dansk

Afmeldingsfrist

14. juni 2021 kl. 00:00

Arrangører

  • Clean Cluster
  • DigitalLead
  • Styrelsen For Dataforsyning og Effektivisering
  • Vision Denmark
  • We Build Denmark
CLEAN
Clean Cluster
DigitalLead
Erhvervsfremmebestyrelsen
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
Vision Denmark
We Build Denmark

Oplægsholdere

LinkedIn logo Bente Steffensen

Bente Steffensen

Specialkonsulent, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
LinkedIn logo Bo Overgaard

Bo Overgaard

Direktør og partner, Septima
Septima P/S
LinkedIn logo Hans Jørgen Henriksen

Hans Jørgen Henriksen

Senioradvisor, GEUS
De Nationale Geologiske Undersøgelser For Danmark og Grønland
LinkedIn logo Lars Groth

Lars Groth

CEO, DinGeo
OPLØST EFTER FUSION: Dingeo.dk
LinkedIn logo Morten Revsbæk

Morten Revsbæk

CEO, SCALGO
SCALGO DEVELOPMENT ApS
LinkedIn logo Thomas Kim Kjeldsen

Thomas Kim Kjeldsen

Principal Computer Graphics Engineer, Alexandra Instituttet
Alexandra Instituttet A/S
LinkedIn logo Ulla Kronborg Mazzoli

Ulla Kronborg Mazzoli

Chief Advisor, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Relaterede events