COVID-19 retningslinjer

Vi passer på vores mødedeltagere

I DigitalLead gør vi alt for, at du kan føle dig tryg, når du deltager i et fysisk netværksmøde. Vi følger til hver en tid Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

  • Vi sørger for, at det er muligt at holde mindst 1 meters afstand til andre mødedeltagere.
  • Vi sørger for let adgang til håndsprit til alle.
  • Al forplejning er portionsanrettet – alternativt benyttes handsker ved buffet. .
  • Vi briefer eksterne oplægsholdere til vores møder vedr. forholdsreglerne.

Hvad kan du selv gøre?

  • Som mødedeltager anbefaler vi dig at følge myndighedernes retningslinjer.
  • Vask hænder ofte og benyt vores dispensere med håndsprit.
  • Host eller nys i dit ærme eller i et papirlommetørklæde, som efterfølgende smides ud med det samme.
  • Begræns fysisk kontakt.
  • Hvis du er sygdomsramt eller udviser symptomer på at være smittet med coronavirus, beder vi dig om at blive hjemme fra netværksmødet.
  • Såfremt du i umiddelbar forlængelse af netværksmødet testes positiv for Covid-19, beder vi dig kontakte os med det samme.

Hvis vi mod forventning oplever et tilfælde af coronavirus blandt vores mødedeltagere, tager vi straks kontakt til sundhedsmyndighederne for at iværksætte en koordineret handlingsplan på baggrund af deres anbefalinger og retningslinjer.