Green Tech - Cirkulær økonomi

Formål

Få den nyeste viden om trends, tendenser og effektive værktøjer for cirkulær økonomi på tech-området.

I gruppen vil vi diskutere og arbejde med en lang række relevante emner, herunder forretningsmæssige og teknologiske potentialer inden for cirkulær økonomi.

Til de fire halvdagsmøder vil du bl.a. kunne høre oplæg og stille spørgsmål til nogle af landets fremmeste forskere og virksomheder på området, og du kan udveksle erfaringer med jævnbyrdige i andre virksomheder.

Mødegange og tilmelding

Der afholdes fire årlige møder samt et onlinemøde.

Vi arbejder netop nu på at planlægge næste sæson af netværket. Udfyld interessetilkendegivelsen herunder, hvis du vil have direkte besked, når vi åbner for tilmelding.

Udfyld interessetilkendegivelsen her

Format

  • Der afholdes 5 møder om året - fire regionale og et nationalt onlinemøde sammen med de andre lokalgrupper i netværket.
  • Der vil være max. 20 deltagere i netværket.
  • Der kan max tilmeldes 1 medarbejder pr. virksomhed.
  • Tilmelding gælder hele sæsonen á 5 møder. (Der vil blive separat tilmelding til hvert enkelt møde).
  • Møderne afholdes på skift hos medlemmer af netværket.

Pris

Tilmelding gælder hele temarækken på fire møder. Pris: Medlemmer af BrainsBusiness, it-forum og DigitalLead: gratis. Øvrige: DKK 4.000 ex. moms.

Baggrund

For at digitaliseringen ikke accelererer den linære økonomi, er der behov for, at bæredygtighed tænkes med ind som en grundlæggende forudsætning i de digitale løsninger.

Klimaudfordringer, earth overshoot day og de nye fælles forpligtigelser via verdensmålene viser et samfundsmæssigt behov for at skifte spor og gå i en mere bæredygtig retning. På den måde kan fx sammenhængen mellem industriens produktion, klimabelastning og ressourcetræk brydes, samtidig med at fx konkurrencefordele styrkes. Digitaliseringen er til gengæld afgørende for at accelerere nye muligheder i den cirkulære økonomi.

For at danske virksomheder kan forblive konkurrencedygtige og udvikle sig yderligere er der behov for en omstilling til mere digitale og cirkulære løsninger. Der arbejdes på mange niveauer med at informere om og udrulle forskellige digitale løsninger – ligesom mange virksomheder også er optaget af bæredygtighed og cirkulær økonomi. Som det er i dag er disse dagsordner ikke koblet sammen – og udfordringerne forstærkes af, at en samfundsmæssig omstillingsproces kræver, at mange forhold og aktører ændrer sig samtidigt.

Transitionen mod den cirkulære økonomi kræver udvikling af holdbare produkter, der kan opgraderes, eftermonteres, repareres, genfremstilles, let demonteres og genanvendes. Derudover er nye forretningsmodeller og forbrugsmønstre nødvendige for at støtte overgangen til en mere cirkulær økonomi såsom produktservicesystemer, leasing, samarbejdsforbrug, delingsplatforme og forretningsmodeller baseret på vedligeholdelse og reparation.

Målgruppe

Medarbejdere/ledere i digitale virksomheder/organisationer med interesse for Green Tech/cirkulær økonomi.

Det får du ud af at deltage:

  • Ny viden om trends og tendenser
  • Nye effektive værktøjer
  • Sparring og erfaringsudveksling
  • Større professionelt netværk
  • Indblik i praktiske eksempler fra erhverv og forskning

For mere information

LinkedIn logo
Iben Bondegaard Andersen

Iben Bondegaard Andersen

Senior Project Manager
+45 20 77 16 37
iba|digitallead.dk