Green Tech: Energi og IKT - Fra data til forretning

Formål

Få den nyeste viden om trends, tendenser og effektive værktøjer inden for feltet Energi & IKT: Fra data til forretning.

I gruppen vil vi diskutere og arbejde med en lang række relevante emner, herunder forretningsmæssige og teknologiske potentialer på området.

Til de fire halvdagsmøder vil du bl.a. kunne høre oplæg og stille spørgsmål til nogle af landets fremmeste forskere og virksomheder på området, og du kan udveksle erfaringer med jævnbyrdige i andre virksomheder.

Mødegange og tilmelding

Der afholdes fire årlige møder samt et onlinemøde.

Vi arbejder netop nu på at planlægge næste sæson af netværket. Udfyld interessetilkendegivelsen herunder, hvis du vil have direkte besked, når vi åbner for tilmelding.

Udfyld interessetilkendegivelsen her

Format

  • Der afholdes 5 møder om året - fire regionale og et nationalt onlinemøde sammen med de andre lokalgrupper i netværket.
  • Der vil være max. 20 deltagere i netværket.
  • Der kan max tilmeldes 1 medarbejder pr. virksomhed.
  • Tilmelding gælder hele sæsonen á 5 møder. (Der vil blive separat tilmelding til hvert enkelt møde).
  • Møderne afholdes på skift hos medlemmer af netværket.

Pris

Tilmelding gælder hele temarækken på fire møder. Pris: Medlemmer af BrainsBusiness, it-forum og DigitalLead: gratis. Øvrige: DKK 4.000 ex. moms.

Målgruppe

Personer, der arbejder i spændingsfeltet mellem energi og IKT med fokus på at skabe forretning på energidata.

Det får du ud af at deltage

  • Ny viden om trends og tendenser
  • Nye effektive værktøjer
  • Sparring og erfaringsudveksling
  • Større professionelt netværk
  • Indblik i praktiske eksempler fra erhverv og forskning

For mere information

LinkedIn logo
Iben Bondegaard Andersen

Iben Bondegaard Andersen

Senior Project Manager
+45 20 77 16 37
iba|digitallead.dk