AFHOLDT: Wireless IoT

Formål

Få den nyeste viden om trends, tendenser og effektive værktøjer inden for feltet Wireless IoT.

I gruppen vil vi diskutere og arbejde med en lang række relevante emner, herunder forretningsmæssige og teknologiske potentialer på området.

Til de fire halvdagsmøder vil du bl.a. kunne høre oplæg og stille spørgsmål til nogle af landets fremmeste forskere og virksomheder på området, og du kan udveksle erfaringer med jævnbyrdige i andre virksomheder.

Mødegange og tilmelding

Der afholdes fire møder årligt i hver lokalgruppe (Vest og København).

Lokalgruppe København

Udfyld interessetilkendegivelsen herunder, hvis du vil have direkte besked, når vi åbner for tilmeldling til sæson 2021.

Udfyld interessetilkendegivelsen her

Lokalgruppe Vest

Kick-off-møde: 9. marts 2021

Møde #2: 8. juni 2021

Møde #3: 14. september 2021

Møde #4: 16. november 2021

Format

  • Der afholdes 4 møder om året (tre online og et fysisk)
  • Der vil være max. 20 deltagere i netværket.
  • De fysiske møder afholdes på skift hos medlemmer af netværket.

Tilmelding

Tilmelding gælder hele sæsonen á 4 møder. (Der vil blive separat tilmelding til hvert enkelt møde).

Deltagergebyr
Medlemmer af DigitalLead: gratis (Der kan deltage 1 medarbejder gratis pr. medlemsvirksomhed pr. netværk. Yderligere medarbejdere kan deltage til halv pris). Øvrige: DKK 5.000 ex. moms.

Målgruppe

Personer, der arbejder i med Wireless IoT - enten som teknologileverandør eller som daglig anvender af IoT.


Betingelser ved tilmelding

DigitalLead er støttet af Erhvervsstyrelsen og Dansk Erhvervsfremmebestyrelse, og derfor kan vi tilbyde vores medlemmer attraktive priser på vores aktiviteter. Vi gør opmærksom på, at der er visse betingelser forbundet med deltagelse i vores aktiviteter i form af dokumentation, som vi skal kunne fremvise for Styrelsen (timesedler).

Det får du ud af at deltage

  • Ny viden om trends og tendenser
  • Nye effektive værktøjer
  • Sparring og erfaringsudveksling
  • Større professionelt netværk
  • Indblik i praktiske eksempler fra erhverv og forskning